logo yeni

calisanlar2 copy

GÖÇ İDARESİNE AİT KADROLARA NAKLEN GEÇİŞLER NASIL OLACAK?

Aktif . Yayınlanma Atama ve Yerdeğiştirme

goc-idaresiGöç İdaresi Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında görev yapacak Devlet Memurlarının atanma ve yer değiştirmesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Resmi Gazete’de bugün yayımlanan ve Kurum kadrolarında görev yapacak personelin atanma ve yer değiştirmesinde uygulanacak kuralları belirleyen “Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Personeli Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliği”nde yer alan düzenlemelerden bazıları şöyle:

Atama

**Aday memurun naklen atanması:  Aday memurların adaylık süresi içerisinde Genel Müdürlük içinde başka bir yere ataması yapılmayacak.

**Kurum kadrolarına naklen veya açıktan atanma: Kurumun merkez veya taşra teşkilatında münhal bulunan; veri hazırlama ve kontrol işletmeni, memur, şoför, hizmetli ile aynı düzeyde görev kadrolarına ve alt görev kadrolarına naklen atanacaklar ile mühendis, çözümleyici, programcı, avukat, sosyolog, sosyal çalışmacı, psikolog, mütercim, il göç idaresi müdürü, ilçe göç idaresi müdürü, merkez müdürü, insan ticareti mağdurları sığınma evi müdürü kadrolarına görevde yükselme ve unvan değişikliğine ilişkin usullere uygun olarak atama yapılabilecek.

**Bazı kadrolara atanacaklarda aranacak şartlar

İl Göç İdaresi Müdürü:  Yükseköğretim kurumlarının sosyal bilim dallarında eğitim veren fakülte veya en az 4 yıllık yüksekokul mezunu olan ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68/B maddesinde aranan hizmet süresi şartını taşıyanlar görevde yükselme uygulamaları çerçevesinde atanabilecek.

İlçe Göç İdaresi Müdürü: Fakülte veya en az 4 yıllık yüksekokul mezunu olan ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68/B maddesinde aranan hizmet süresi şartını taşıyanlar görevde yükselme uygulamaları çerçevesinde atanabilecek.

Yer değiştirme

Kurum personelin bazıları zorunlu yer değiştirmeye tabi olacak.

**Yer değiştirmeye tabi personel: İl göç idaresi müdürleri, ilçe göç idaresi müdürleri, merkez müdürleri, insan ticareti mağdurları sığınma evi müdürleri ve il göç uzmanları yer değiştirme suretiyle atanmaya tabi olacak.

**Hizmet bölgesi ve çalışma süresi: İlgili personel beş hizmet bölgesi içerisinde yer değiştirecek. 5 inci bölgede üç yıl, 4 üncü bölgede dört yıl ve diğer bölgelerde ise beş yıl zorunlu olarak çalışmak gerekecek.

**Yer değiştirmeye ilişkin bazı kurallar: İlk defa atanacak olan personelden yer değiştirme kapsamında olanlar, 5 inci hizmet bölgesindeki illerde göreve başlayacaklar. 5 inci hizmet bölgesindeki üç yıllık zorunlu çalışma süresini tamamlayanlar sırasıyla 4 üncü hizmet bölgesinde en az dört yıl, 3 üncü hizmet bölgesinde en az beş yıl, 2 nci hizmet bölgesinde en az beş yıl ve 1 inci hizmet bölgesinde en az beş yıl görev yapacak. Alt bölge hizmeti bitmeden bir üst hizmet bölgesine atanamayacak.

**Sağlık özrü nedeniyle tayin:  İlgili memurun kendisinin, bakmakla yükümlü olduğu ana, baba, eş ve çocuklarından birinin ya da bakmakla yükümlü olmamakla birlikte, memurun refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren bir hastalığı bulunduğunun veya bakıma muhtaç olduğunun tam teşekküllü devlet hastanesinden veya üniversitelerin tıp fakültelerinden son üç ay içerisinde alınacak sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi halinde tayinleri yapılabilecek.

**Eş durumu nedeniyle tayin: Eşleri kamu kurum ve kuruluşlarında memur olanlar ile atanmak istedikleri ilde bulunan işyerlerinde talep tarihinden geriye doğru son üç yıl içerisinde 720 gün prim ödemek suretiyle sigortalı sayılanlar, eşlerinin görevli bulunduğu yerlere atanabilecek. Eşi isteğe bağlı sigortalı olan personelin eş durumu nedeniyle atama istekleri bu kapsamda değerlendirilmeyecek.

Bugün yürürlüğü giren Yönetmelik metni ve ekleri için tıklayınız…

 

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.