logo yeni

POLİSLERİN ATAMA USULÜNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Aktif . Yayınlanma Atama ve Yerdeğiştirme

polis2Çarşı ve mahalle bekçisi unvanlı personel haricinde emniyet hizmetleri sınıfına mensup personelin atama ve yer değiştirme işlemlerinde uygulanan hükümlerden bazılarında değişiklik yapıldı.

Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde değişiklik yapan ve Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe konulan Yönetmelik ile yapılan değişiklikler şöyle:

**Personelin (emniyet mensuplarının)  atanacağı hizmet bölgeleri içerisindeki il ve ilçe gruplarında değişiklik yapıldı.

**Personelin atanamayacağı yerlere ilişkin düzenlemede değişiklik yapıldı.  Personelin, nüfusa kayıtlı olduğu veya bayan personel için evlenmeden önce nüfusa kayıtlı olduğu yerin merkez nüfusunun bir milyonun altında olması durumunda bu yerlere atanamaması kuralı değiştirildi. Personelin, büyükşehir olan illere atanmalarında nüfusa kayıtlı olmama şartı aranmayacak.

** Terörle Mücadele Kanunu veya Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında; hayatını kaybeden veya yaşamak için gereken hareketleri yapamayacak ve başkasının yardım ve desteğine muhtaç olacak derecede malûl olanların eş ve çocuklarının yanı sıra; çocuklarının eşleri, kardeşleri ve kardeşlerinin eşleri olan personelin atanmasında da, kadro durumunun uygun olması halinde, nüfusa kayıtlı olunan yere atanmama kuralı uygulanmayabilecek.

** Vazife malûlü idari polislerin yanı sıra, vazife malûlü idari polislerin eşi olan personelin atanmasında da, kadro durumunun uygun olması halinde, nüfusa kayıtlı olunan yere atanmama kuralı uygulanmayabilecek.

** Komiser Yardımcılığı kursunu bitirenlerin, merkez nüfusu bir milyonu aşan yerler hariç eski çalıştıkları birimleri atanmak üzere seçememesi kuralı değiştirildi. Buna göre, kursu bitiren personel, büyükşehir belediyesi bulunan iller hariç eski çalıştıkları birimleri atanmak üzere seçemeyecek.

Yönetmelik

EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI MENSUPLARI ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 6/8/1992 tarihli ve 92/3393 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan “(Ek-2)’de” ibaresi “ekli (1) sayılı cetvelde” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde, aynı fıkranın (d) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan  “eş veya çocukları” ibaresi “eşi, çocukları, çocuklarının eşleri, kardeşleri ve kardeşlerinin eşleri” şeklinde değiştirilmiş ve aynı bendin (2) numaralı alt bendine “polisler” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve eşleri” ibaresi eklenmiştir.

“b) Büyükşehir belediyesi bulunan iller için (a) bendi hükmü uygulanmaz. Ancak, bu illere atanmış olanlar, nüfusa kayıtlı oldukları ilçeye atanamazlar.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin yedinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “eş veya çocukları” ibaresi “eşi, çocukları, çocuklarının eşleri, kardeşleri ve kardeşlerinin eşleri” şeklinde değiştirilmiş ve (b) bendine “polisler” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve eşleri” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin ek 1 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Kursu başarı ile bitirenler, büyükşehir belediyesi bulunan iller hariç eski çalıştıkları birimleri atanmak üzere seçemez.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin eki (1) sayılı cetvel ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

Eki için tıklayınız.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

 

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.