logo yeni

ATANIRKEN VERDİĞİ İSTİFA DİLEKÇESİ BAŞINA DERT AÇTI

Aktif . Yayınlanma Atama ve Yerdeğiştirme

istifaGöreve atanması sırasında kendisinde alınan istifa dilekçesi yaklaşık 3 yıl sonra işleme konularak görevden alınan personelin açtığı dava lehine sonuçlanmadı.

Bir kurumda Mühendis olarak görev yaparken 2007 yılında aynı kurumda Daire Başkanı olarak atanan, ancak atanmadan önce Daire Başkanlığından istifa ettiğine dair dilekçe vermiş olan personel, bu dilekçesinin işleme konulması suretiyle 2010 yılında Daire Başkanlığı görevinden alınmıştı.

Söz konu personel, Daire Başkanlığına atanmadan önce istifa dilekçesinin kurum tarafından kendisinden istendiğini, görevden alındığı tarihte ise istifa yönünde bir düşüncesinin ve talebinin olmadığını ileri sürerek, görevden alınma işlemine karşı dava açmıştı.

Davaya bakan Sakarya 2. İdare Mahkemesi; davacı tarafından imzalanan ve kendi iradesi dışında düzenlendiği yolunda herhangi bir kanıt bulunmayan istifa dilekçesine dayanılarak kurulan dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar vermişti.

Konuyu temyiz aşamasında değerlendiren Danıştay 5. Dairesi; İdare Mahkemesince verilen karar ve dayandığı gerekçenin hukuka ve usule uygun olduğunu değerlendirerek temyiz isteminin reddine karar verdi.

Danıştay 5 inci Dairesinin bu kararına katılmayan üyenin karşı oy gerekçesinde ise özetle şu hususlardan hareket edildi: “Dava konusu işlemin, davacının "istifa" dilekçesi üzerine tesis edildiği öne sürülmüştür. Davacı ise dilekçenin kendisine ait olduğunu kabullenmekle birlikte, bu dilekçenin 2007 yılında, dava konusu işlemle alındığı göreve atanmadan önce kendisinden istenildiğini, dolayısıyla işlem tarihindeki gerçek iradesini yansıtmadığını ileri sürmüştür. Uyuşmazlık, dava konusu işlemin hukuki sebebini oluşturan "istifa" dilekçesinin 30.11.2010 tarihinde verilip verilmediği noktasındadır. Zira bir işlemin hukuki nedeninin gerçek ve geçerli olması asıldır. … Mahkemenin kabulü, her ne suretle olursa olsun ilgili tarafından düzenlenmiş bir "istifa" dilekçesi verilmesinin atama işleminin nedeni için yeterli olduğu doğrultusunda olup, bu kabul, dilekçedeki irade, işlem tarihindeki duruma ilişkin olmadığı takdirde, benimsenmesi kabil olmayan bir husustur. …”

Danıştay Kararı için tıklayınız… 

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.