logo yeni

21 ŞUBAT 2014 TARİHLİ ATAMA KARARLARI

Aktif . Yayınlanma Atama ve Yerdeğiştirme

burokrat5Başbakanlık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Hazine Müsteşarlığı ile Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığındaki bazı kadrolara atamalar yapıldı.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan atama kararları şöyle:

Başbakanlıktan:

Karar Sayısı : 2014/114

1 – Açık bulunan 5 inci derece kadrolu Müfettişliklere, yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren Müfettiş Yardımcıları Bilal TURGUT, Osman BOLAT, Sefa ÇAĞLIYAN, Sezgin AKPINAR, Ali Osman AZTEKİN, Yaşar İLBAŞ, Abdullah YILMAZ, Hakkı YAZICI, Süleyman BEŞLER ve Cumali AYTEKİN’in atanmaları, 657 sayılı Kanunun 36/A, 45 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Başbakan yürütür.

20/2/2014

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN

                  Başbakan

—— • ——

Başbakanlıktan:

Karar Sayısı : 2014/115

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Başbakanlık Müşavirliğine, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Kemal YURTNAÇ’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 74 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Başbakan yürütür.

20/2/2014

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN

                  Başbakan

—— • ——

Başbakan Yardımcılığından:

Karar Sayısı : 2014/118

1 – Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğüne Hayrettin KAPLAN’ın yeniden atanması, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 25 inci maddesi ile 2013/4286 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Esasların 18 inci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Başbakan Yardımcısı yürütür.

20/2/2014

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                                Ali BABACAN

                  Başbakan                                       Başbakan Yardımcısı

—— • ——

Başbakan Yardımcılığından:

Karar Sayısı : 2014/119

1 – Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine (Hazine) Taşkın TEMİZ’in yeniden atanması, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6. ve 8. maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Başbakan Yardımcısı yürütür.

20/2/2014

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                                Ali BABACAN

                  Başbakan                                       Başbakan Yardımcısı

—— • ——

Başbakan Yardımcılığından:

Karar Sayısı : 2014/120

1 – Hazine Müsteşarlığı Sigorta Denetleme Kurulu Başkanlığında açık bulunan,

6 ncı derece kadrolu ve +1150 ek göstergeli Sigorta Denetleme Uzmanlığına, Sigorta Denetleme Uzman Yardımcısı Özgür ÖNTÜRK’ün,

6 ncı derece kadrolu ve +1150 ek göstergeli Sigorta Denetleme Aktüerliğine, Sigorta Denetleme Aktüer Yardımcısı Emine Feray SEZGİN’in,

7 nci derece kadrolu ve +950 ek göstergeli Sigorta Denetleme Aktüerliğine, Sigorta Denetleme Aktüer Yardımcısı Hande HATUNOĞLU’nun,

atanmaları 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin (A) bendinin 11 inci fıkrası, 45 ve 76 ncı maddeleri ile 4059 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin (a) bendi uyarınca uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Başbakan Yardımcısı yürütür.

20/2/2014

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                                Ali BABACAN

                  Başbakan                                       Başbakan Yardımcısı

—— • ——

Başbakan Yardımcılığından:

Karar Sayısı : 2014/121

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +7000 ek göstergeli Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığına, Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşar Yardımcısı Kudret BÜLBÜL’ün atanması, 657 sayılı Kanunun 74 üncü maddesi ile 5978 sayılı Kanunun 22 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Başbakan Yardımcısı yürütür.

20/2/2014

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                              Emrullah İŞLER

                  Başbakan                                       Başbakan Yardımcısı

—— • ——

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2014/122

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu +6400 ek göstergeli Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğüne İsmet KÖKSAL’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 71 ve 74 üncü maddeleri ile 5502 sayılı Kanunun 29 uncu maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

20/2/2014

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                                Faruk ÇELİK

                  Başbakan                           Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

—— • ——

Dışişleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2014/123

1 ‒ Açık bulunan 1 inci derece kadrolu Müsteşar Yardımcılığına, Büyükelçi Ali Kemal AYDIN’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı ve 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Dışişleri Bakanı yürütür.

20/2/2014

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                         Ahmet DAVUTOĞLU

                  Başbakan                                           Dışişleri Bakanı

—— • ——

Dışişleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2014/124

1 ‒ Açık bulunan 1 inci derece kadrolu Siyaset Planlama Genel Müdürlüğüne, Yurtdışı Tanıtım ve Kültürel İlişkiler Genel Müdürü Büyükelçi Ahmet Altay CENGİZER’in atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı ve 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Dışişleri Bakanı yürütür.

20/2/2014

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                         Ahmet DAVUTOĞLU

                  Başbakan                                           Dışişleri Bakanı

—— • ——

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2014/125

1 ‒ Türkiye Elektromekanik Sanayi Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine, aynı yer Genel Müdür Yardımcısı Recep KIR’ın yeniden atanması, 2477 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ile 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ve 8 inci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

2 ‒ Bu Kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

20/2/2014

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                                Taner YILDIZ

                  Başbakan                              Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

—— • ——

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2014/126

1 ‒ Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine, aynı yer Genel Müdür Yardımcısı Ercan GEBEŞ’in atanması, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ve 8 inci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

2 ‒ Bu Kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

20/2/2014

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                                Taner YILDIZ

                  Başbakan                              Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

—— • ——

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2014/127

1 ‒ Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine Erdoğan SERT’in atanması, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ve 8 inci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

2 ‒ Bu Kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

20/2/2014

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                                Taner YILDIZ

                  Başbakan                              Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

—— • ——

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2014/128

1 ‒ Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Marmara (Kocaeli) Bölge Müdürlüğüne Ramazan MANDAL’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 71 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 ‒ Bu Kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

20/2/2014

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                                Taner YILDIZ

                  Başbakan                              Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

—— • ——

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2014/129

1 ‒ Açık bulunan 1 inci derece kadrolu +3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine Yusuf ÖZGÜN’ün atanması 657 sayılı Kanunun 59 ve 60 ıncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 ‒ Bu Kararı Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

20/2/2014

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                               Hayati YAZICI

                  Başbakan                                   Gümrük ve Ticaret Bakanı

—— • ——

İçişleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2014/130

1 ‒ Açık bulunan 1. derece kadrolu Personel Genel Müdürlüğüne Personel Genel Müdür Yardımcısı Muhterem İNCE’nin atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 ‒ Bu Kararı İçişleri Bakanı yürütür.

20/2/2014

                                                                                                                                                 Abdullah GÜL

                                                                                                                                            CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                                   Efkan ALA

                  Başbakan                                            İçişleri Bakanı

—— • ——

İçişleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2014/131

1 ‒ Açık bulunan 1. derece kadrolu Personel Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığına  Personel Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Ömer DURAN’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 ‒ Bu Kararı İçişleri Bakanı yürütür.

20/2/2014

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                                   Efkan ALA

                  Başbakan                                            İçişleri Bakanı

—— • ——

Maliye Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2014/132

1 ‒ Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Personel Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığına, aynı yer Daire Başkanı Şinasi TOĞROL’un atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 ‒ Bu Kararı Maliye Bakanı yürütür.

20/2/2014

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                             Mehmet ŞİMŞEK

                  Başbakan                                            Maliye Bakanı

—— • ——

Maliye Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2014/133

1 ‒ Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdür Yardımcılığına Murat ALAN’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 ‒ Bu Kararı Maliye Bakanı yürütür.

20/2/2014

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                             Mehmet ŞİMŞEK

                  Başbakan                                            Maliye Bakanı

—— • ——

Maliye Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2014/134

1 ‒ Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Vergi Başmüfettişliklerine Özlem Gözde KARABULUT ÖZKAN, Saygın KARABACAK, Havva Özge GÜNAY, Mustafa BEDEL, Gülşen ÖZKAN, Uğur ANLAR, Mehmet YAŞİN, Ersan GÜNDEŞLİ ile Muhsin MADEN’in atanmaları, 657 sayılı Kanunun 68/B ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 ‒ Bu Kararı Maliye Bakanı yürütür.

20/2/2014

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                             Mehmet ŞİMŞEK

                  Başbakan                                            Maliye Bakanı

—— • ——

Millî Eğitim Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2014/135

1 ‒ Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine Mustafa Hilmi ÇOLAKOĞLU’nun atanması, 657 sayılı Kanun’un 59 ve 93 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanun’un 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 ‒ Bu Kararı Millî Eğitim Bakanı yürütür.

20/2/2014

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                                  Nabi AVCI

                  Başbakan                                        Millî Eğitim Bakanı

—— • ——

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2014/136

1 ‒ Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine, Adile YAMAÇ’ın atanması, 657 sayılı Kanun’un 59 ve 60 ıncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanun’un 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 ‒ Bu Kararı Orman ve Su İşleri Bakanı yürütür.

20/2/2014

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                              Veysel EROĞLU

                  Başbakan                                   Orman ve Su İşleri Bakanı

—— • ——

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2014/137

1 ‒ Orman Genel Müdürlüğünde 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Adana Orman Bölge Müdürlüğüne Abdurrahman ACER’in atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 ‒ Bu Kararı Orman ve Su İşleri Bakanı yürütür.

20/2/2014

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                              Veysel EROĞLU

                  Başbakan                                   Orman ve Su İşleri Bakanı

—— • ——

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2014/138

1 ‒ Orman Genel Müdürlüğünde açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Denizli Orman Bölge Müdürlüğüne Ahmet ERSOY’un atanması, 657 sayılı Kanunun 71 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 ‒ Bu Kararı Orman ve Su İşleri Bakanı yürütür.

20/2/2014

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                              Veysel EROĞLU

                  Başbakan                                   Orman ve Su İşleri Bakanı

—— • ——

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2014/139

1 ‒ Orman Genel Müdürlüğünde açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Giresun Orman Bölge Müdürlüğüne Celal PİR’in atanması, bu suretle boşalacak Trabzon Orman Bölge Müdürlüğüne Mustafa GEDİKLİLİ’nin atanması, 657 sayılı Kanunun 71 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 ‒ Bu Kararı Orman ve Su İşleri Bakanı yürütür.

20/2/2014

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                              Veysel EROĞLU

                  Başbakan                                   Orman ve Su İşleri Bakanı

—— • ——

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2014/140

1 ‒ Orman Genel Müdürlüğünde açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Konya Orman Bölge Müdürlüğüne Necati ALIÇ’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 71 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 ‒ Bu Kararı Orman ve Su İşleri Bakanı yürütür.

20/2/2014

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                              Veysel EROĞLU

                  Başbakan                                   Orman ve Su İşleri Bakanı

—— • ——

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2014/141

1 ‒ Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü;

Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Balıkesir 25. Bölge Müdürlüğüne Eskişehir 3. Bölge Müdürü Erol ŞENÖZ’ün,

Bu suretle boşalacak olan Eskişehir 3. Bölge Müdürlüğüne Hayrettin BAYSAL’ın,

Atanmaları, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 ‒ Bu Kararı Orman ve Su İşleri Bakanı yürütür.

20/2/2014

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                              Veysel EROĞLU

                  Başbakan                                   Orman ve Su İşleri Bakanı

 

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.