logo yeni

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞINA NAKLEN GEÇME USULU DEĞİŞTİRİLDİ

Aktif . Yayınlanma Atama ve Yerdeğiştirme

yerdegistirmeAile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı merkez ve taşra kadrolarına yapılacak atama ve yer değiştirmelere ilişkin usul ve esasları düzenleyen Yönetmelikte değişiklik yapıldı.

Bugün yürürlüğe gören değişiklikle, “Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği”nin “Başka kurumlardan naklen atama” başlıklı 19 uncu maddesi yürürlükten kaldırıldı.

Başka kurumlardan naklen atama nasıl yapılıyordu?

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı merkez ve taşra kadrolarına kurumlar arası nakil yolu ile atamaların, Ocak ve Temmuz ayları olmak üzere iki dönem halinde topluca yapılıyordu. Yönetici kadrolarına yapılacak atamalarda ise bu kural uygulanmıyordu.

Öte yandan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı kadrolarında görevli iken, başka bir kuruma naklen atanarak ayrılanlar yeniden Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına atanmak isteyenler, ancak ayrılmış oldukları hizmet bölgesi için açıklanan kadrolara atanmak için başvuruda bulunabiliyordu.

Yapılan değişiklikten sonra naklen atama nasıl olacak

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı merkez ve taşra kadrolarına kurumlar arası nakil yolu ile atamalar yıl içerisinde her zaman yapılabilecek.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı kadrolarında görevli iken, başka bir kuruma naklen atanarak ayrılanlar yeniden Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına atanmak isteyenler, ayrılmış oldukları hizmet bölgesi dışındaki kadrolara da atanabilecek.

Bugün yürürlüğe giren değişiklik

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 17/5/2013 tarihli ve 28650 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 19 uncu maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin kaldırılan maddesi

“Başka kurumlardan naklen atama

MADDE 19 – (1) Bakanlığa kurumlar arası nakil yolu ile atamalar, Ocak ve Temmuz ayları olmak üzere iki dönem halinde topluca yapılır. Bu atamalara esas kadro ve unvanlar, başvuru ve değerlendirme usulü ve diğer hususlar Bakanlıkça duyurulur.

(2) Bakanlık kadrolarında görevli iken, başka bir kuruma naklen atanarak ayrılanlar yeniden Bakanlığa atanmak istemeleri halinde ancak ayrılmış oldukları hizmet bölgesi için açıklanan kadrolara atanmak üzere başvurabilirler. Bu şekilde atananların Bakanlık kadrolarında daha önce bu bölgede geçirdikleri süreler bölge zorunlu çalışma süresinden sayılır.

(3) Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı yönetici kadrolarına yapılacak atamalarda, birinci fıkrada yer alan dönem şartı aranmaz.”

 

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.