logo yeni

ÖĞRETMEN ATAMALARINA TORPİL KARIŞACAK

Aktif . Yayınlanma Atama ve Yerdeğiştirme

ogretmen4Atanamayan çok sayıda öğretmen adayının sorunları devam ederken, sınavla aday öğretmen olarak işe alınacak olanlar, bir yılın sonunda girecekleri yazılı ve/veya sözlü sınavlarda başarılı olamamaları durumunda görevlerine son verilmesi öngören bir Kanun Tasarısı Hükümet tarafından Meclise sunuldu.

Başbakan Recep Tayyip ERDOĞAN imzası ile Meclis Başkanlığına gönderilen “Milli Eğitim Temel Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” çeşitli kanun ve kanun hükmünde kararnamelerin yanı sıra öğretmen atamaları konusunda da değişiklikler öngörüyor.

Aday öğretmenliğe atanma

Aday öğretmenliğe atanabilmek için;

-657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan şartları taşımak,

-Atama yapılacak öğretmenlik alanı için belirlenen yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

-Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ve/veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılacak sınavlarda başarılı olmak

şartları aranıyor.

Asil öğretmenliğe atanma

Asil öğretmen olarak atanabilmek için;

-En az bir yıl fiilen aday öğretmen olarak çalışmış olmak,

-Adaylık döneminde herhangi bir disiplin cezası almamış olmak

-Performans değerlendirmesine göre başarılı olmak,

-Yapılacak yazılı ve/veya sözlü sınavda başarılı olmak

gerekecek.

Sınavda başarısız olan aday öğretmenlerin durumu

Yapılacak yazılı ve sözlü ya da sadece yazılı veya sözlü sınavda başarılı olamayan aday öğretmenler, başka il veya ilçede görevlendirilecek.

Bu aday öğretmenler, bir yıl içinde tekrar sınava alınacak.

Üst üste iki defa sınavda başarılı olamayanlar aday öğretmen unvanını kaybedecek ve memuriyetle ilişikleri kesilecek.

Öte yandan, adaylık devresi içerisinde herhangi bir disiplin cezası alanlar ile performans değerlendirmesine göre başarılı bulunmayanlar, asil öğretmenlik için yapılacak sınava giremeyecek ve bunların da memuriyetle ilişikleri kesilecek.

Düzenlemeden etkilenecek olan öğretmenler

Tasarının kabul edilmesi durumunda, kanunun yürürlüğe gireceği tarihten sonra aday öğretmen olarak alınacaklar hakkında uygulanacak. Halen aday öğretmen olanlar bu düzenlemeden etkilenmeyecek.

Kanun Tasarısının ilgili maddeleri:

MADDE 5- 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununun 43 üncü maddesine dördüncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiş ve mevcut dördüncü fıkrasının ikinci cümlesi ile mevcut yedinci ve sekizinci fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

"Aday öğretmenliğe atanabilmek için; 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan şartlara ek olarak, yönetmelikle belirlenen yükseköğretim kurumlarından mezun olma ve Bakanlıkça ve/veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılacak sınavlarda başarılı olma şartları aranır.

Aday öğretmenler, en az bir yıl fiilen çalışmak, adaylık döneminde herhangi bir disiplin cezası almamış olmak ve performans değerlendirmesine göre başarılı olmak şartlarını sağlamak kaydıyla, yapılacak yazılı ve/veya sözlü sınava girmeye hak kazanırlar. Sınavda başarılı olanlar öğretmen olarak atanır. Sınavda başarılı olamayanlar bir başka il veya ilçede görevlendirilerek, bu kişilere bir yıl içinde tekrar sınava girme hakkı tanınır. Sınava girmeye hak kazanamayanlar ile üst üste iki defa sınavda başarılı olamayanlar aday öğretmen unvanını kaybeder ve memuriyetle ilişiği kesilir.

Sınav komisyonu üyeleri, Bakanlık personeli, diğer kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personel ile öğretim elemanları arasından seçilir. Bakanlık gerekli gördüğünde illerde veya merkezde birden fazla komisyon oluşturabilir. Performans değerlendirmesinde dikkate alınacak mesleki ölçütler, sınav konuları, komisyon üyelerinin seçimi, görevleri, çalışma usul ve esasları ile sınava ilişkin diğer hususlar yönetmelikle düzenlenir."

MADDE 6- 1739 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 4-  …

43 üncü maddeye bu Kanunla eklenen beşinci, altıncı ve yedinci fıkra hükümleri, bu Kanunun yayımı tarihinden sonra aday öğretmen olarak göreve başlayanlar hakkında uygulanır."

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.