logo yeni

DİYANET BAZI KADROLARA AÇIKTAN TEDVİREN ATAMA UYGULAMASINI KALDIRDI

Aktif . Yayınlanma Atama ve Yerdeğiştirme

imam2Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte yapılan değişiklikle; Kur’an kursu öğreticisi, imam-hatip ve müezzin-kayyım kadrolarına açıktan tedviren atamaya imkan veren düzenleme kaldırıldı.

Kur’an kursu öğreticisi, imam-hatip ve müezzin-kayyım kadrolarına açıktan yapılacak atamalarda, asilde aranan şartlara sahip aday bulunamaması durumunda da açıktan vekil ataması (tedviren görevlendirme) yapılabiliyordu.

Bugün yürürlüğe giren Yönetmelik değişikliği ile açıktan vekaleten atama usulünde değişikliğe gidildi. Kur’an kursu öğreticisi, imam-hatip ve müezzin-kayyım kadrolarına açıktan vekil olarak atanacakların, artık asilde aranan şartlara sahip olmaları gerekecek.

Asilde aranan şartlara sahip adayların açıktan vekâleten atanması, il müftülüklerince yapılacak sınav sonucuna göre gerçekleştirilecek.

Sınav sonucuna göre Kur’an kursu öğreticisi, imam-hatip ve müezzin-kayyım kadrolarına açıktan vekil ataması, Diyanet İşleri Başkanlığının onayı alındıktan sonra il müftüsünün teklifi üzerine vali onayı ile yapılabilecek.

Bugün yürürlüğe giren Yönetmelik

Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 – 25/10/2011 tarihli ve 28095 Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin dokuzuncu fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Kur’an kursu öğreticisi, imam-hatip ve müezzin-kayyım kadrolarına açıktan vekil olarak atanacaklarda, atanacağı kadro için asılda aranan şartları haiz adaylar arasından il müftülüğünce yapılacak sınavda başarılı olanların açıktan vekil olarak ataması yapılabilir.”

Eski hali: "c) Kur’an kursu öğreticisi, imam-hatip ve müezzin-kayyım kadrolarına açıktan vekil olarak atanacaklarda, öncelikle atanacağı kadro için asılda aranan şartlar aranır. Asılda aranan şartlara haiz aday bulunamaması durumunda, geçerlilik süresi geçmiş olsa da mesleki yeterlik belgesi bulunanların; bu niteliklere haiz adayın da bulunamaması halinde mesleki yeterlikleri bakımından il müftülüğünce yapılacak sınavda başarılı olanların açıktan vekil olarak ataması yapılabilir."

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Diyanet İşleri Başkanlığının bağlı bulunduğu Bakan yürütür.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.