logo yeni

SANAYİ ODALARINDAN MEMURİYETE NAKLEN GEÇİLİR Mİ?

Aktif . Yayınlanma Atama ve Yerdeğiştirme

soru-isaretiSanayi odasında çalışmakta olan bir kişinin memuriyet kadrosuna naklen atanıp atanamayacağı hususunda bazı tereddütler olduğu sitemize ulaşmaktadır.

Bu sebeple hazırladığımız bu yazı, bu konuda var olan tereddütlerin de giderilmesine yardımcı olacaktır.

Devlet memurluğunun hukuki ve mali statüsünü düzenleyen 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, memurların kurumlararası nakli konusunu,  “Memurların bir kurumdan diğerine nakilleri” başlıklı 74 üncü maddesinde düzenlemiştir. Bu maddenin son fıkrasında, “13/12/1960 tarihli ve 160 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi kapsamına giren kurumlarla bu Kanuna tabi kurumlar arasındaki nakillerde de yukarıdaki hükümler uygulanır. Aynı kanunun 4 üncü maddesi kapsamına giren kurumlarda çalışıp 657 sayılı Kanuna tabi olmayan personelden, hizmete giriş dereceleri 36 ncı madde ile tespit edilen giriş derecelerinin üzerinde olanların ilk ilerleme ve yükselmeleri için kanuni bekleme sürelerine yukarıda yazılı dereceler arasındaki sürelere tekabül eden süre kadar ilave edilir.” hükmüne yer verilmiştir. Bu hükümde bahsi geçen 13/12/1960 tarih ve 160 sayılı Kanunun 4 üncü maddesine yapılan atıflar, 8/6/1984 gün ve 217 sayılı K.H.K.'nin ilgili maddesine yapılmış sayılmaktadır.

Bu düzenlemeden, farklı personel mevzuatına tabi kurumlar arasındaki kadrolu personelin naklinin mümkün olduğu anlaşılmaktadır.

Ancak, 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun 73 üncü maddesinde,“Oda, borsa, Birlik ve bunların kurduğu teşekküllerde istihdam edilenler bu Kanunda yer alan hükümler dışında 4857 sayılı İş Kanununa tabidir.” hükmüne yer verilerek, odalarda çalışan personelin işçi statüsünde istihdam edildikleri belirtilmiştir. 

Bu sebeple, odalarda 4857 sayılı İş Kanununa tabi olarak işçi statüsünde çalışan bir personelin, kamu kurum ve kuruluşlarına naklen atanması mümkün değildir.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.