logo yeni

DİSİPLİN CEZASI GEREKÇE GÖSTERİLEREK YAPILAN TAYİNE MAHKEME ENGELİ

Aktif . Yayınlanma Atama ve Yerdeğiştirme

adalet3Yozgat İdare Mahkemesi, Türk Tarım Orman Sen şube eğitim ve toplu görüşme sekreteri olarak tekniker kadrosunda görev yapmakta olan davacının, yargı kararı ile iptal ettirdiği disiplin cezaları  gerekçe gösterilerek Şırnak iline tayin edilmesine ilişkin atama işleminin iptali için açtığı davada yürütmeyi durdurma kararı verdi.

İdare mahkemesi, davacının Yozgat ilinden Şırnak iline tayin edilmesi işleminin yürütmesini durdurdu. Mahkeme tayin işleminin sebep ve amaç yönünden hukuka uygun olmadığını belirtirken, işlediği fiil nedeniyle disiplin cezası ile cezalandırılan personelin aynı fiil sebebiyle bir de atamaya konu edilmesinin bir fiil nedeniyle iki kez cezalandırma sonucunu doğuracağı ve atama işleminin ancak kamu yararı ve hizmet gereklerinin gerekli kıldığı durumlarda kullanılması gereken bir idari tasarruf yetkisi olduğuna vurgu yaptı.

Mahkeme sebep yönünden hukuka uygun olmama gerekçesini şöyle açıkladı:

“Disiplin cezası ile atama işlemlerinin farklı işlemler olması nedeniyle sebep ve koşullarının ayrı ayrı olduğu, işlediği fiil nedeniyle disiplin cezası ile cezalandırılan personelin işlediği fiilin hizmetin işleyişini etkileyecek niteliğinin bulunmadığı veya kamu yararı ilkesi uyarınca atanmasını gerektiren başkaca sebeplerin olmadığı durumlarda aynı fiil nedeniyle bir de atamaya konu edilmesinin bir fiil nedeniyle iki kez cezalandırma sonucunu doğuracağı, ayrıca cezalandırma amacıyla atama işlemi tesis edilmesine olanak bulunmayıp atama işleminin ancak kamu yararı ve hizmet gereklerinin gerekli kıldığı durumlarda kullanılması gereken bir idari tasarruf yetkisi olduğu idare hukukunun bilinen ilkelerindendir.

Yukarıda anılan Mahkememizce iptal edilen disiplin cezalarına konu filler ile disiplin soruşturması oluru verilen fillerin nitelikleri incelendiğinde, anılan fiillerin davacının görevinde yetersizliği ya da başarısızlığını ortaya koyucu niteliği bulunmadığı gibi kurum içinde çalışma barışının davacı tarafından bozulması sonucunu doğuracak etkisinin de olmadığı, bu nedenle söz konusu disiplin cezaları ve disiplin soruşturması izinleri nedeniyle davacının bir de atanmasına olanak bulunmadığı, öte yandan Yozgat İlinde görev yapmakla olan ve 20 yıldan daha uzun süredir aynı kurumda görev yapmakta olan davacının Şırnak İline atanmasının ancak cezalandırma amacıyla tesis edilmiş bir atama işlemi olduğu sonuç ve kanaatine ulaşılmıştır.

Bu durumda, Yozgat İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğünde tekniker olarak görev yapmakta olan davacının, bu görevinde yetersizliği ya da başarısızlığının ortaya konulamadığı ve görevin gereklerini yerine getiremediği yolunda hakkında hukuken kabul edilebilir herhangi bir somut saptama bulunmadığı gözetildiğinde, kendisi hakkında verilen disiplin cezalarının Mahkememiz kararı ile iptal edildiği ve disiplin soruşturma izni verilen konular ile disiplin cezalarının işlenilen fillerin niteliği itibariyle de atanmasını “gerektiren” “yeterli” sebepler olmadığı açık olduğundan…”

Aynı şekilde mahkeme idari işlemin amaç yönünden hukuka uygun olmadığını belirtirken şu gerekçeye yer verdi:

“Yozgat İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğündeki tekniker görevinden alınarak Şırnak İl emrine atanmasına İlişkin  dava konusu işlemde, işlemin cezalandırma amacı da taşıyor olması nedeniyle kamu yararı ve hizmet gerekleri ile “sebep ve amaç” unsurları yönünden anılan mevzuata ve hukuka uyarlık bulunmamaktadır.”

Mahkeme Kararına ulaşmak için tıklayınız.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.