logo yeni

SİVİL MEMURLAR ARASINDAKİ BAZI DÜZENLEME FARKLILIKLARI GİDERİLDİ

Aktif . Yayınlanma Atama ve Yerdeğiştirme

sivil memurJandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli sivil memurların isteğe bağlı yer değiştirme talebinde bulunma hallerinin sınırı genişletildi. Yapılan düzenleme ile, sivil memurlar arasında görev yaptıkları kurumlardan kaynaklı düzenleme farklılıklarından bazıları eşitlenmiş oldu.   

İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılan ve Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren “Jandarma Genel Komutanlığı Ve Sahil Güvenlik Komutanlığında Görevli Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli sivil memurların, hizmet bölgelerindeki zorunlu çalışma sürelerini tamamlamadan istekleri üzerine yerlerinin değiştirilebileceği hallere yenileri eklendi.

Öte yandan, 21 Aralık 2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik değişikliği ile; Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında Görevli Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelikte değişiklik yapılarak, bu kurumlardaki sivil memurların isteğe bağlı yer değiştirme halleri yeniden düzenlenmişti. İlgili haberimiz için tıklayınız ...

Bugün yürürlüğe giren değişikliğe göre;

Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli asaleti onaylanmış sivil memurlardan;

**Görev yaptıkları hizmet bölgesinde herhangi bir nedenle kendisinin, eşinin veya bakmakla yükümlü olduğu çocuklarının can güvenliği tehlikesinin bulunduğu gerekçesiyle,

**Görev yaptıkları hizmet bölgesinde eşi ile birlikte ikamet edenlerden, boşanma davası açtıkları veya haklarında boşanma davası açıldığı gerekçesiyle 

haklarında 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun uyarınca koruyucu ve önleyici tedbir kararı verilmiş olanların, bulundukları yerden başka bir yere atanma talebinde bulunmaları durumunda, bulundukları hizmet bölgelerindeki zorunlu çalışma sürelerini tamamlamaları şartı aranmadan atamaları yapılabilecek.

Bugün yürürlüğe giren Yönetmelik değişikliği

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI VE SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞINDA GÖREVLİ DEVLET MEMURLARININ YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 27/7/2012 tarihli ve 28366 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında Görevli Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“ç) Asaleti onaylanmış olmak kaydıyla, görev yaptığı hizmet bölgesinde herhangi bir nedenle kendisinin, eşinin veya bakmakla yükümlü olduğu çocuklarının can güvenliğinin tehlikeye düştüğüne dair 8/3/2012 tarihli ve 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun uyarınca koruyucu ve önleyici tedbir kararı verilenlerden atanma talebinde bulunanların, öncelikli olarak bağlı bulunduğu birlik veya kuruma, durumuna uygun kadro bulunmaması halinde ise 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 74 üncü maddesi uyarınca öncelikle Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı birlik, kurum ve kuruluşlarına 8 inci maddede belirtilen atama dönemlerine tabi tutulmaksızın ataması yapılabilir.”

“d) Asaleti onaylanmış olmak kaydıyla, görev yaptığı hizmet bölgesinde eşi ile birlikte ikamet edenlerden, boşanma davası açan veya haklarında boşanma davası açılmış bulunanlardan, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun uyarınca koruyucu ve önleyici tedbir kararı verilenlerden atanma talebinde bulunanların, bu durumlarını belgelendirenler ile boşanma işleminin neticelendiğini belgelendirenlerden atanma talebinde bulunanların öncelikli olarak bağlı bulunduğu birlik veya kuruma, durumuna uygun kadro bulunmaması halinde ise 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 74 üncü maddesi uyarınca öncelikle Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı birlik, kurum ve kuruluşlarına 8 inci maddede belirtilen atama dönemlerine tabi tutulmaksızın ataması yapılabilir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.