logo yeni

DANIŞTAY İDDK'DAN ÖĞRETMENLER İÇİN ÖNEMLİ YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI

Aktif . Yayınlanma Atama ve Yerdeğiştirme

adalet5Eğitim-Sen tarafından Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin iptali ve yürütülmesinin durdurulması istemiyle dava açılmıştı.

Açılan davada Danıştay 2 nci Dairesi ve 12 nci Dairesi müşterek Kurulunun 8.6.2012 günlü ve E:2010/2779 sayılı kararıyla, Yönetmeliğin 40/3 maddesinde yer alan "özür durumu da dahil olmak üzere" ibaresinin anılan yönetmelik maddesinin (a) bendi kapsamındakilerin sağlık durumu özrü yönünden yürütmesinin durdurulması kararı verilmişti. Bu yürütmeyi durdurma kararı ile birlikte, soruşturma geçirdiği için il dışına ataması yapılanlar, atandıkları ilde üç yıl görev yapmalarına gerek kalmadan sağlık özrüyle önceki görev yaptıkları iı emrine yer değiştirme isteme olanağı kazanmıştı.

Eğitim-Sen, Yönetmeliğe ilişkin yürütülmenin durdurulması taleplerinden kabul edilmeyenlere ilişkin olarak Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu`na itirazda bulunmuştu. İtirazı değerlendiren Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu,  Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin bazı hükümlerinin daha yürütülmesinin durdurulmasına karar verdi.

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafında yürütmesi durdurulan hükümler şöyle:

1)Yönetmeliğin, aday öğretmenlerin yer değiştirme talebinde bulunmasını sınırlandıran 35 inci maddesinin 3 ve 4 üncü fıkralarının yürürtülmesi sağlık özrü yönüyle durduruldu. Bu karar üzerine, aday öğretmenler adaylıklarının sona ermesine ve anılan yönetmeliğin 14 üncü maddesi kapsamında atananlar ise atandıkları ilde bir yıl görev yapmalarına gerek kalmadan sağlık özrüyle yer değiştirme talebinde bulunabilecek.

2)Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin ikinci fıkrasında öğretmenlerin özel hayatı etkileyen nedenlere bağlı olarak yer değiştirme isteğinde bulunabilmesi, görev yaptıkları yerde özel hayatında açıkça tehlike oluşturan olay nedeniyle Cumhuriyet Savcılığına yaptığı başvuru sonucunda soruşturma açılması koşuluna bağlanmıştı. Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu bu hükmün de yürütmesinin durdurdu.

3)Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin dokuzuncu fıkrasında yer alan "kesin kaydını yaptırdığı yıl ile sınırlı olmak üzere" ibaresinin yürütmesi durdurulmuştur. Bu karar ile birlikte, görevli olduğu yerleşim yeri dışında bir ortaöğretim kurumunu merkezi sınavla kazanan çocuğu bulunan öğretmenler, çocuğunun öğrenim göreceği yerde çocuğunun yatılı öğrenim görme olanağı yoksa buralarda alanlarında ihtiyaç bulunması ve gerekli diğer koşulları taşımaları kaydıyla çocuğu öğrenim gördüğü sürece yer değiştirme isteğinde bulunabilme olanağı kazanmıştır.

4)Yönetmeliğin 44 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan "isteklerine bakılmaksızın" ibaresinin yürütmesi durdurularak, Talim ve Terbiye Kurulu kararıyla dersi ya da alanı kaldırılan, ancak mezun olduğu yüksek öğretim programı itibarıyla birden fazla alana atanabilme hakkı bulunan öğretmenlerin tercihlerinin de dikkate alınmasının önü açılmıştır.

İlgili Karara ulaşmak için tıklayınız.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.