logo yeni

calisanlar2 copy

13 ARALIK 2013 TARİHLİ ATAMA KARARLARI

Aktif . Yayınlanma Atama ve Yerdeğiştirme

makamodasi1Adalet Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığına ait bazı kadrolara atama yapılırken, Kültür ve Turizm Bakanlığına ait bir kadroda da görevde alma oldu.

Resmi Gazete’de bugün yayımlanan Atama Kararları şöyle:

 

Adalet Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2013/784

1 – Açık bulunan Müsteşar Yardımcılığına, Kanunlar Genel Müdürü (31512) Yüksel HIZ’ın atanması, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun değişik 37 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Adalet Bakanı yürütür.

12/12/2013

 

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

 

     Recep Tayyip ERDOĞAN                              Sadullah ERGİN

                  Başbakan                                             Adalet Bakanı

—— • ——

Adalet Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2013/785

1 – Açık bulunan Müsteşar Yardımcılığına, Strateji Geliştirme Başkanlığı Daire Başkanı (33369) Mustafa EROL’un atanması, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun değişik 37 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Adalet Bakanı yürütür.

12/12/2013

 

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

 

     Recep Tayyip ERDOĞAN                              Sadullah ERGİN

                  Başbakan                                             Adalet Bakanı

—— • ——

Adalet Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2013/786

1 – Açık bulunan Müsteşar Yardımcılığına, Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı (32819) Bilal ÇALIŞKAN’ın atanması, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun değişik 37 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Adalet Bakanı yürütür.

12/12/2013

 

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

 

     Recep Tayyip ERDOĞAN                              Sadullah ERGİN

                  Başbakan                                             Adalet Bakanı

—— • ——

Adalet Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2013/787

1 – Açık bulunan Ceza İşleri Genel Müdürlüğüne, Ceza İşleri Genel Müdür Yardımcısı (34210) Metin KIRATLI’nın atanması, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun değişik 37 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Adalet Bakanı yürütür.

12/12/2013

 

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

 

     Recep Tayyip ERDOĞAN                              Sadullah ERGİN

                  Başbakan                                             Adalet Bakanı

—— • ——

Adalet Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2013/788

1 – Açık bulunan Bakanlık Yüksek Müşavirliğine, Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdür Yardımcısı (25251) Refatullah KARAKAYA’nın atanması, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun değişik 37 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Adalet Bakanı yürütür.

12/12/2013

 

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

 

     Recep Tayyip ERDOĞAN                              Sadullah ERGİN

                  Başbakan                                             Adalet Bakanı

—— • ——

Adalet Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2013/789

1 – Açık bulunan Ceza İşleri Genel Müdür Yardımcılığına, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı (33891) Asiye KARABABA’nın atanması, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun değişik 37 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Adalet Bakanı yürütür.

12/12/2013

 

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

 

     Recep Tayyip ERDOĞAN                              Sadullah ERGİN

                  Başbakan                                             Adalet Bakanı

—— • ——

Adalet Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2013/790

1 – Açık bulunan Personel Genel Müdür Yardımcılığına, Bakanlık Tetkik Hâkimi (37152) Veysal BEKTAŞ’ın atanması, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun değişik 37 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Adalet Bakanı yürütür.

12/12/2013

 

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

 

     Recep Tayyip ERDOĞAN                              Sadullah ERGİN

                  Başbakan                                             Adalet Bakanı

—— • ——

Adalet Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2013/791

1 – Açık bulunan Avrupa Birliği Genel Müdür Yardımcılığına, Bakanlık Tetkik Hâkimi (33975) Cengiz TANRIKULU’nun atanması, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun değişik 37 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Adalet Bakanı yürütür.

12/12/2013

 

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

 

     Recep Tayyip ERDOĞAN                              Sadullah ERGİN

                  Başbakan                                             Adalet Bakanı

—— • ——

Adalet Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2013/792

1 – Açık bulunan Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdür Yardımcılığına, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanı (35342) Burhanettin ESER’in atanması, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun değişik 37 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Adalet Bakanı yürütür.

12/12/2013

 

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

 

     Recep Tayyip ERDOĞAN                              Sadullah ERGİN

                  Başbakan                                             Adalet Bakanı

—— • ——

Adalet Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2013/793

1 – Açık bulunan Ceza İşleri Genel Müdür Yardımcılığına, Sincan Cumhuriyet Başsavcı Vekili (33967) Aytekin SAKARYA’nın atanması, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun değişik 37 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Adalet Bakanı yürütür.

12/12/2013

 

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

 

     Recep Tayyip ERDOĞAN                              Sadullah ERGİN

                  Başbakan                                             Adalet Bakanı

—— • ——

Adalet Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2013/794

1 – Adalet Müfettişliğine, Bor Cumhuriyet Savcısı (95071) Mehmet Tufan YÜCEL’in,

Adalet Müfettişliğine, Yargıtay Tetkik Hâkimi (95076) Hakan KOÇAK’ın,

Adalet Müfettişliğine, Danıştay Tetkik Hâkimi (97755) Hüseyin AKDAŞ’ın,

Adalet Müfettişliğine, Gazipaşa Cumhuriyet Savcısı (104764) Erhan ERBİL’in,

Adalet Müfettişliğine, Keşan Hâkimi (104821) Bayram ÜNLÜSOY’un,

Adalet Müfettişliğine, Akseki Cumhuriyet Savcısı (107062) Ercan KURNAZ’ın,

Adalet Müfettişliğine, Danıştay Tetkik Hâkimi (107169) Mehmet Emre ŞİMŞEK’in,

Adalet Müfettişliğine, Sapanca Cumhuriyet Savcısı (109431) Mehmet Beyazıt ŞAHİN’in,

Adalet Müfettişliğine, Gemlik Cumhuriyet Savcısı (109802) Faruk ÇELİK’in,

Adalet Müfettişliğine, Anamur Hâkimi (110834) Hakkı ALKAN’ın,

2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun değişik 37 nci maddesi gereğince atanmaları uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Adalet Bakanı yürütür.

12/12/2013

 

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

 

     Recep Tayyip ERDOĞAN                              Sadullah ERGİN

                  Başbakan                                             Adalet Bakanı

—— • ——

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2013/772

1 – Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine, Selami İNCEDALCI’nın yeniden atanması, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ve 8 inci maddeleri ile 2477 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

12/12/2013

 

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

 

     Recep Tayyip ERDOĞAN                                Taner YILDIZ

                  Başbakan                              Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

—— • ——

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2013/773

1 – Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürü Adnan ZANBURKAN’ın, başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

12/12/2013

 

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

 

     Recep Tayyip ERDOĞAN                                Ömer ÇELİK

                  Başbakan                                    Kültür ve Turizm Bakanı

—— • ——

Millî Eğitim Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2013/774

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu +3600 ek göstergeli Kırıkkale İl Millî Eğitim Müdürlüğüne, Hacı Ali OKUR’un atanması 657 sayılı Kanunun 71 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Millî Eğitim Bakanı yürütür.

12/12/2013

 

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

 

     Recep Tayyip ERDOĞAN                                  Nabi AVCI

                  Başbakan                                        Millî Eğitim Bakanı

—— • ——

Millî Eğitim Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2013/775

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine Abdulkerim TAŞ’ın atanması, 657 sayılı Kanun’un 59 ve 74 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanun’un 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Millî Eğitim Bakanı yürütür.

12/12/2013

 

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

 

     Recep Tayyip ERDOĞAN                                  Nabi AVCI

                  Başbakan                                        Millî Eğitim Bakanı

—— • ——

Millî Savunma Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2013/780

1 – Bu kararnamede kimlikleri yazılı bir askerî hâkim subayın Askerî Yargıtay 4’üncü Daire Başkanlığına ve bir askerî hâkim subayın Askerî Yargıtay 2’nci Daire Başkanlığına 01 Eylül 2013 tarihinden geçerli olmak üzere atanmaları, 357 Sayılı Askerî Hâkimler Kanunu’nun EK-5’inci maddesi ile 1600 Sayılı Askerî Yargıtay Kanunu’nun 13’üncü ve 14’üncü maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Millî Savunma Bakanı yürütür.

12/12/2013

 

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

 

     Recep Tayyip ERDOĞAN                               İsmet YILMAZ

                  Başbakan                                      Millî Savunma Bakanı

Askerî Yargıtay 1’inci Daire Üyeliğinden, Hâk.Alb., Semih PALAVAROĞLU, Trabzon, 1983-Yd.5, 30/8/2005, Askerî Yargıtay 4’üncü Daire Başkanlığına

Askerî Yargıtay 3’üncü Daire Üyeliğinden, Hâk.Alb., Remzi İĞREK, Edirne, 1986-YdD.5, 30/8/2007, Askerî Yargıtay 2’nci Daire Başkanlığına

—— • ——

Millî Savunma Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2013/781

1 – Bu kararnamede isimleri yazılı beş Hâkim Subay’ın karşılarında gösterilen görevlere atanmaları 1600 sayılı Askerî Yargıtay Kanunu’nun 15’inci maddesi ile 357 sayılı Askerî Hâkimler Kanunu’nun 10’uncu ve 16’ncı maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Millî Savunma Bakanı yürütür.

12/12/2013

 

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

 

     Recep Tayyip ERDOĞAN                               İsmet YILMAZ

                  Başbakan                                      Millî Savunma Bakanı

6’ncı Mknz. P. Tüm. As. Sav. As. Sav. (As. Sav.) ADANA, Hak.Kd.Alb., Bora ÖGE, ELAZIĞ MERKEZ, 1989-Ord.27, 30/8/2011, 6’ncı Mknz. P. Tüm. ADMÜŞ ADMÜŞ (Adl. Müşv.) ADANA

K.K. ADMÜŞ ADMÜŞ (Adl. Müşv. Yrd.) ANKARA, Hak.Alb., Ali Tanju SARIGÜL, MUĞLA MERKEZ, 1992-Tnk.9, 30/8/2013, As. Yrg. Bşk. As. Yrg. Bsav. Bsav. Başyardımcılığı (Bsav. Başyardımcısı) ANKARA

7’nci Kor. K.lığı As. Mah. As. Mah. (As. Hak.) DİYARBAKIR, Hak.Yb., Esat Mahmut YILMAZ, SİVAS DİVRİĞİ, 1995-3, 30/8/2012, 7’nci Kor. K.lığı ADMÜŞ ADMÜŞ (Adl. Müşv.) DİYARBAKIR

9’uncu Kor. K.lığı As. Mah. As. Mah. (As. Hak. Yrd.) ERZURUM, Hak.Yzb., Sefa MUMCU, TOKAT MERKEZ, 2003-J.SM.16, 30/8/2011, 9’uncu Kor. K.lığı As. Sav. As. Sav. (As. Sav. Yrd.) ERZURUM

MSB As. Adl. İşl. Bşk. Bşk. (Emrine-Staj) ANKARA, Hak.Yzb., Fahri KARAKAYA, ÇANKIRI KURŞUNLU, 2004-J.SM.54, 30/8/2013, 9’uncu Kor. K.lığı As. Mah. As. Mah. (As. Hak. Yrd.) ERZURUM

 

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.