logo yeni

ADAY ÖĞRETMENLERİ SEVİNDİRECEK KARAR

Aktif . Yayınlanma Atama ve Yerdeğiştirme

adalet10Türk Eğitim-Sen tarafından, Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin bazı maddelerinin iptali amacıyla dava açılmıştı.

Açılan dava neticesinde, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu 06.06.2013 tarih ve Y.D. İtiraz: 2012/720 nolu kararı ile Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin bazı hükümlerinin yürütmesinin durdurulmasına karar verdi.

Yönetmeliğin yürütmesinin durdurulmasına karar verilen maddeleri, özellikle aday öğretmenleri sevindirecek. Yönetmeliğin 35 inci maddesinin 3 üncü fıkrasında “Özür durumuna bağlı yer değiştirme isteğinde bulunanlardan öğretmenlikte ve Devlet memurluğunda adaylıklarının kaldırılmış olması şartı aranır. Aday öğretmenlerin yer değiştirme istekleri değerlendirmeye alınmaz.”, 4 üncü fıkrasında ise: “Bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesi kapsamında öğretmenliğe atananların, özür durumundan yer değiştirme isteğinde bulunabilmesi için son olarak atandıkları görev yerlerinde en az bir yıl süreyle görev yapmış olmaları gerekir.” hükümleri yer almaktaydı.

Açılan davada, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Yönetmeliğin 35. Maddesinin 3. ve 4. Maddelerinde sağlık özrü yönünden hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle yürütmesinin durdurulmasına karar verirken gerekçe olarak şu hususlara vurgu yaptı:

“2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın “Kişinin dokunulmazlığı, maddi ve manevi varlığı” başlıklı 17. maddesinin 1. fıkrasında, Herkes, yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir.” hükmüne yer verilmiştir. Bu fıkrada belirtilen yaşama hakkını doğrudan doğruya ilgilendiren hukuki kuralların oluşturulması sırasında göz önünde bulundurulması gereken temel husus, insan sağlığının korunmasının birincil öncelikli hedef olduğudur. Dolayısıyla, sağlık sorunlarının etkin ve süratli bir biçimde çözülmesini sağlayacak tüm hukuki ve tıbbi olanakların oluşturulması, istisna kabul etmeyen bir gerçektir.

Dava konusu, sağlık özrüne bağlı yer değiştirme suretiyle atanma isteğinde bulunabilmeyi aday öğretmenler açısından ortadan kaldıran ve Yönetmeliğin 14. Maddesine göre atananlar yönünden son atandıkları görev yerlerinde en az bir yıl süreyle görev yapmış olma şartına bağlayan dava konusu düzenlemenin Anayasa’nın güvence altına aldığı “yaşama hakkı”nın hukuka aykırı bir biçimde sınırlandırılması niteliğindedir.”

İlgili Karara ulaşmak için tıklayınız.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.