logo yeni

ŞARTLARI TUTMAYAN MEMURUN VEKALETEN ATANMASI

Aktif . Yayınlanma Atama ve Yerdeğiştirme

vekaletDevlet memurlarının, bir kadroya asaleten atanmak için gerekli nitelikleri taşımadıkları halde, o görevi yürütmek üzere görevlendirildikleri durumlarla da karşılaşılabilmektedir.

Kamu kurum ve kuruluşlarının Devlet memuriyetine ilişkin kadrolarına asaleten atama yapılması asıl olmakla birlikte, bu kadrolara ilişkin görevlerin asilde aranan şartlara sahip kişilere vekaleten ya da ikinci görev verilmek suretiyle gördürülmesi de mümkündür.

Ancak uygulamada, bir göreve asaleten atanacaklarda aranan şartları taşımayan memurların söz konusu görevi yürütmek üzere görevlendirilmesine de gidilmekle birlikte, bu şekilde görevlendirilenlere yapılacak ödemeler konusunda sıkıntılar yaşanabilmektedir.

Nitelikleri tutmayan kişinin görevlendirilmesi

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili mevzuatta, memurların atanma ve görevlendirilmelerine ilişkin çeşitli düzenlemeler yer almakla birlikte, bu düzenlemelerde “asilde aranan şartları taşımayan kişilerin belli bir görevi yürütmek üzere görevlendirilmesi” uygulamasına imkan veren bir hükme rastlanmamaktadır.

Öte yandan, tedviren görevlendirme olarak karşımıza çıkan bu uygulamayla ilgili olarak 99 Seri Numaralı Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinde bazı hususlara yer verilmiş olmakla birlikte, Tebliğdeki ifadelerin istisnai durumlara ve hizmetin aksamamasına yönelik bir tedbir amacı taşıdığı değerlendirilmektedir.

Tebliğde konuya ilişkin olarak “Asilde aranan şartlara sahip vekil memur bulunamadığı takdirde, hizmetin aksamadan yürütülebilmesi bakımından herhangi bir şekilde boşalmış veya boş bulunan bir görevin öncelikle varsa yardımcıları yoksa asilde aranan şartlara en yakın personel tarafından tedviren gördürülmesi mümkün görülmektedir.” şeklinde bir ifade yer almakla birlikte, günümüz şartlarında herhangi bir görev için asaleten ya da vekaleten atanma şartlarını taşıyacak memur bulunmaması hali pek mümkün olamayacağından, Tebliğdeki ifadenin uygulanma şansının olmayacağı düşünülmektedir.

Bu şekilde görevlendirilenler yapılacak ödemeler

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 175 nci maddesinde “Ancak, kurum içinden veya diğer kurumlardan vekalet edenlere vekalet aylığı ödenebilmesi için, vekilin asilde aranan şartları taşıması zorunludur.” denilmiştir.

Ayrıca, Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara ilişkin Bakanlar Kurulu Kararında, bir göreve vekalet edeceklerin genel ve ilgili mevzuatı uyarınca asaleten atanmada aranan tüm şartları bir arada taşımaları gerektiği, bu şartları taşımayanlara vekalet nedeniyle öngörülen zam ve tazminatların ödenemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Bu düzenlemelere göre, asilde aranan şartlara sahip olmadan bir görevi yürütmek üzere görevlendirilenlere, bu görev için öngörülen; ek gösterge, makam tazminatı, temsil/görev tazminatı, ek ödeme, zam ve tazminatların ödenmesinin mümkün olamayacağı değerlendirilmektedir.

Öte yandan, bu tür görevlendirmelerin hukuki dayanağının olmadığı konusunda Danıştay tarafından verilmiş çeşitli kararların varlığının yanı sıra, bu şekilde görevlendirilenlere yapılacak ödemeler konusunda idari yargı yerlerince verilmiş farklı kararlar da bulunmaktadır.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.