logo yeni

ENGELLİ YAKINI OLAN MEMURA TAYİN HAKKI GELECEK Mİ?

Aktif . Yayınlanma Atama ve Yerdeğiştirme

engelli2Adıyaman milletvekili Mehmet ERDOĞAN ve arkadaşları tarafından TBMM’ ne yeni bir torba yasa teklifi sevk edildi.

Yeni torba yasa teklifi ağırlıklı olarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve engelliler ile ilgili bazı düzenlemeler öngörüyor.

Teklif Memurlara neler öngörüyor

1)Torba yasa teklifinin, engelli çalışanlar bakımından getirmesi planlanan en önemli husus, engelli yakını olanlara yer değiştirme kolaylığı sağlanmasına yönelik düzenleme olarak görünüyor. Teklifin ilgili maddesi ile kurumların engelliler için sağlık kurulu raporuna göre kendisi, eşi veya birinci derece kan hısımlığı bulunan bakmakla yükümlü olduğu aile fertleri engelli olan memurların engellilik durumundan kaynaklanan yer değiştirme taleplerinin karşılanması amacıyla özellikli ve ayrık düzenlemeler yapılmasını öngörülüyor. Engelli yakını olan memurlara yer değiştirme hakkı tanınması yönündeki düzenleme uzun süredir beklenmekteydi.

Teklifin ilgili maddesi:

MADDE 5- 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 72 nci maddesine beşinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“İlgili mevzuatı uyarınca verilecek rapora göre kendisi, eşi veya birinci derece kan hısımlığı bulunan bakmakla yükümlü olduğu aile fertleri engelli olan memurların engellilik durumundan kaynaklanan yer değiştirme taleplerinin karşılanması için özellikli ve ayrık düzenlemeler yapılır.

2)Ayrıca teklif ile Sosyal Politika Merkezi Başkanının atanma usulü ve mali hakları ile ilgili düzenleme yapılması öngörülüyor.

3)Teklifin 17 nci maddesi ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 6 ncı maddesinde değişiklik yapılarak, 5018 sayılı Kanuna ekli (III) sayılı cetvelde sayılan düzenleyici ve denetleyici kurumların, bilişim hizmetlerinde görevlendirilmek üzere 30 kişiye kadar tam zamanlı, kısmî zamanlı veya sözleşmeli olarak bilişim personeli çalıştırabilmesine imkan sağlanıyor.

Bu şekilde çalıştırılacak personele,4/B personele ödenen sözleşme ücretinin 4 katına kadar ücret ödenebiliyor.

Teklifin ilgili maddesi:

"MADDE 17- 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “merkez teşkilatlarının” ibaresi “merkez teşkilatları ile 5018 sayılı Kanuna ekli (Ill) sayılı cetvelde sayılan düzenleyici ve denetleyici kurumların” Şeklinde değiştirilmiştir. "

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.