logo yeni

DİYANET ATAMA VE YERDEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK OLDU

Aktif . Yayınlanma Atama ve Yerdeğiştirme

diyanetDiyanet İşleri Başkanlığı Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde yapılan değişiklik bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikte yapılan değişiklik ile bazı kadrolara atanma şartları değiştirilirken, ilçe sınıflandırmalarında da değişikliğe gidildi.

Atama ve Yerdeğiştirme Yönetmeliğinde yapılan değişiklikler şöyle:

1)Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı olarak atanabilmek için, aranan “Başkanlık teşkilatında üç yılı şube müdürü, vaiz veya üstü sayılan görevlerde olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarında toplam on yıl görev yapmış olmak” şartı; “Üç yılı Başkanlık teşkilatında olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarında toplam on yıl görev yapmış olmak,” şeklinde yeniden düzenlenerek, şube müdürü, vaiz veya üstü görevlerde bulunma şartı kaldırıldı.

Böylece Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı olarak kurum içinden veya kurum dışından atanma kolaylaştırıldı.

2)Eğitim görevlisi olarak atanabilmek için gerekli olan, “Kur’an-ı Kerim dersi okutmak üzere eğitim görevlisi olarak atanacaklar için aşere, takrib ve tayyibe alanında yetkinliği Başkanlıkça kabul edilmiş olmak,” şartı kaldırıldı.

3)İl müftü yardımcılarının atanmasında dikkate alınan, “ İlk defa dördüncü grupta yer alan illere, bu grupta yer bulunmaması halinde diğer grup illere de atanabilir. Atandığı grupta asgari hizmet süresini tamamlayan il müftü yardımcısı, diğer gruplardaki illere atanabilir.” şartı da; “İlk defa dördüncü grupta yer alan illere, bu grupta yer bulunmaması halinde diğer grup illere atanabilir. Bayan il müftü yardımcısı atamalarında bu hüküm uygulanmaz. Atandığı grupta asgari hizmet süresini tamamlayan il müftü yardımcısı, diğer gruplardaki illere atanabilir.” şeklinde yeniden düzenlenerek, bayan il müftü yardımcılarına istisna tanınmış oldu.

4)Yönetmelik değişikliği sonrasındaki yeni ilçe sınıflandırılmasına ulaşmak için tıklayınız.

Yönetmelik değişikliğinin tamamı:

"DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 25/10/2011 tarihli ve 28095 sayılı mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinin (2) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkranın (u) bendinin (3) numaralı alt bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

“2) Üç yılı Başkanlık teşkilatında olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarında toplam on yıl görev yapmış olmak,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı  alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“1) İlk defa dördüncü grupta yer alan illere, bu grupta yer bulunmaması halinde diğer grup illere atanabilir. Bayan il müftü yardımcısı atamalarında bu hüküm uygulanmaz. Atandığı grupta asgari hizmet süresini tamamlayan il müftü yardımcısı, diğer gruplardaki illere atanabilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-2 II sayılı liste ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Diyanet İşleri Başkanlığının bağlı bulunduğu Bakan yürütür."

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.