logo yeni

DENETÇİLER NAKLEN ATANIYOR

Aktif . Yayınlanma Atama ve Yerdeğiştirme

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı denetçi ve başdenetçilerinin atanmaları ile çalışma usul ve esaslarını da düzenleyen Yönetmelik 14.09.2012 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelik, bakanlıklar ile bağlı ve ilgili kuruluşlarında mesleğe yarışma sınavı ile girmiş ve yeterlilik sınavı sonucunda denetçi/müfettiş veya başdenetçi/başmüfettiş unvanını kazanmış olanlardan, istenen öğrenim şartını taşımakta olanların, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı başdenetçi ve denetçi kadrolarına naklen atanabilmesini öngörmektedir. 

Bakanlıklar ile bağlı ve ilgili kuruluşlarında denetçi/müfettiş veya başdenetçi/başmüfettiş unvanını kazanmış olan ve halen kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapmakta olan memurların, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı başdenetçi ve denetçi kadrolarına naklen atanmasına imkan veren bu düzenleme, Yönetmeliğin yayımlanmasından itibaren 1 yıl süre için geçerli olacak.

Yönetmelik,  yayımlandığı tarihten önce söz konusu unvanları kazanmış olup da kamu kurum ve kuruluşlarında halen başka unvanlarda çalışmakta olanların da başdenetçi ve denetçi kadrolarına naklen atanmasına imkan vermektedir.

 Yönetmeliğin “naklen atama” başlıklı geçici 2 nci maddesinde “Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinde; Bakanlıklar ile bağlı ve ilgili kuruluşlarında mesleğe yarışma sınavı ve 3 yıllık staj dönemini müteakiben yapılan yeterlilik sınavı sonucunda girerek, denetçi/müfettiş veya başdenetçi/başmüfettiş unvanını kazanmış olanlar arasından, bu Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirlenen öğrenim şartını taşımaları kaydıyla Başdenetçi ve denetçi kadrolarına bir yıl içinde naklen atama yapılabilir.” hükmü yer almıştır.

Yönetmeliğin “giriş sınavı” başlıklı 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde ise “Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ile Sosyal Hizmetler, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, Psikoloji ve Sosyoloji alanlarında en az dört yıl lisans eğitimi veren yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak,” ifadesi yer almıştır.

logo

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.