logo yeni

ZORUNLU ATAMAYA TABİ MEMURLARIN EŞLERİNİN TAYİNLERİNİN ÖNCELİKLE YAPILMASI

Aktif . Yayınlanma Atama ve Yerdeğiştirme

adalet2Van 2 nci İdare Mahkemesi, sınıf öğretmeni olan davacının astsubay olan eşinin yanına tayin talebinin Milli Eğitim Bakanlığı tarafından puan yetersizliği sebebiyle reddedilmesi işleminin yürütmesini durdurdu.

Mahkeme sınıf öğretmeninin astsubay olan eşinin çalıştığı Ankara iline tayin talebinin reddedilmesi işleminde hukuka uyarlık bulunmadığını belirttiği kararının gerekçesinde ise şu ifadelere yer verildi:

“Yukarıda yer alan mevzuat hükümlerine göre, toplumun temeli olan ailenin korunması, huzur ve refahı için gerekli tedbirlerin alınması hususu anayasal bir yükümlülük olup anayasada bu husus garanti altına alınmıştır.

652 sayılı KHK hükümlerine göre de, özre dayalı nakil istemi yerine getirilemeyenlerden 657 sayılı Kanun’un 72. maddesi kapsamına girenlerin haklarının saklı tutulduğu hususu da açıktır. Yine 657 sayılı Yasa’nın 72. maddesine uyarınca yapılacak atamalarda ailenin korunması hususunda kurumların gerekli önlemleri alacakları hususu düzenlenmiş olup; bu hususunda çıkarılacak Yönetmelikte düzenleneceği belirtilmiştir.

Diğer taraftan, Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına Dair Yönetmeliğin 9. maddesinde, eşi zorunlu atamaya tabi memurların yer değiştirme isteklerinin öncelikle yerine getirileceği, zorunlu atamaya tabi olan mülki idare hizmetleri sınıfı, emniyet hizmetleri sınıfı, subay, astsubay, hakim ve savcılar gibi zorunlu atamaya tabi kumu görevlilerinin atandıkları yere, memur olan eşlerinin atamalarında eşin görev yaptığı kurumla ilgili olarak norm kadro sayılarına ilişkin hükümlerin de uygulanmayacağı vurgulanmıştır.

Ayrıca davalı idarece, 652 sayılı KHK sonrası yeni bir yönetmelik çıkarılarak eş durumu mazeretinin de düzenlenmediği görülmüş olup bu durumunda genel yönetmelik hükümleri uygulanabilecektir. Nitekim dayalı idarece çıkarılacak yönetmelikte genel yönetmeliğe aykırı düzenleme yapılamayacağı da genel yönetmelikte kural haline getirilmiştir.

Bu durumda, anılan mevzuat hükümleri ve açıklamalar doğrultusunda, zorunlu atamaya tabi astsubay olarak görev yapan eşinin tayin hususu gerekçe gösterilerek eş durumu mazeretine binaen Ankara iline yapılan tayin talebinin hizmet puanı yetersizliğinden bahisle reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyanık görülmemiştir.” 

İlgili karar için tıklayınız.

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.