logo yeni

ADAY MEMUR İKEN AYRILANLARIN YENİDEN MEMUR OLMASI

Aktif . Yayınlanma Atama ve Yerdeğiştirme

aday-memurDevlet memurluğuna girdikten sonra, adaylık dönemi içerisinde memuriyetten kendi istekleriyle ayrılan ya da Devlet Memurları Kanununa göre ayrılmış sayılanlar ile adaylık dönemi içerisinde ya da sonunda başarısızlıkları veya disiplin durumları gerekçesiyle ilişikleri kesilenler, daha sonra  yeniden memurluğa dönmek isteyebilmektedirler.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 54 üncü maddesinin ikinci fıkrasında “Aday olarak atanmış Devlet memurunun adaylık süresi bir yıldan az iki yıldan çok olamaz ve bu süre içinde aday memurun başka kurumlara nakli yapılamaz.” hükmü yer almaktadır.

Öte yandan, 657 sayılı Kanunun “Adaylık devresi içinde göreve son verme” başlıklı 56 ncı maddesinde “Adaylık süresi içinde temel ve hazırlayıcı eğitim ve staj devrelerinin her birinde başarısız olanlarla adaylık süresi içinde hal ve hareketlerinde memuriyetle bağdaşmıyacak durumları, göreve devamsızlıkları tespit edilenlerin disiplin amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili amirin onayı ile ilişkileri kesilir…” denilmiş,  “Adaylık süresi sonunda başarısızlık” başlıklı 57 nci maddesinde ise “Adaylık süresi içinde disiplin cezası almış olanların disiplin amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili amirin onayı ile ilişikleri kesilir…” hükmüne yer verilmiştir. Kanunun 57 nci maddesinde ayrıca, adaylık devresi içinde veya sonunda ilişikleri kesilenlerin (sağlık nedenleri hariç) 3 yıl süre ile Devlet memurluğuna alınmayacakları ifade edilmiştir.

Bunların yanı sıra, Devlet Memurları Kanununun, memurluktan ayrılanların yeniden memur olarak atanmalarını düzenleyen 92 nci maddesinin birinci fıkrasında, "İki defadan fazla olmamak üzere memurluktan kendi istekleriyle çekilenlerden veya bu Kanun hükümlerine göre çekilmiş sayılanlardan tekrar memurluğa dönmek isteyenler, ayrıldıkları sınıfta boş kadro bulunmak ve bu sınıfın niteliklerini taşımak şartıyla ayrıldıkları tarihte almakta oldukları aylık derecesine eşit bir derecenin aynı kademesine veya 71 inci madde hükümlerine uyulmak suretiyle diğer bir sınıfta eşit derecedeki kadrolara atanabilirler." hükmüne yer verilmiştir. 

Aday memurluktan ayrılanların memurluğa dönmek için beklemeleri gereken süre

Memuriyetten çekilen ya da çekilmiş sayılanların yeniden memuriyete dönmelerinde beklemeleri gereken süreler konusunda aday memurlarla asil memurlar arasından herhangi bir ayrıma gidilmemiş olmakla birlikte, adaylık devresi içerisinde ya da sonunda ilişiği kesilenlerin bekleme süreleri farklı düzenlenmiştir.

Devlet memurluğundan çekileni çekilmiş sayılan yada aday memur iken ilişiği kesilmiş olanların yeniden memuriyete dönebilmeleri, bazı sürelerim geçmesi şartıyla mümkün olabilmektedir.          

Devlet memurluğundan;

-Usulüne uygun çekilmiş olanlar altı ay geçmeden,

-Çekilmiş sayılanlar ile usulüne uygun çekilmemiş olanlar bir yıl geçmeden,

-Adaylık devresi içinde veya sonunda, başarısızlık veya disiplin sebebiyle ilişikleri kesilmiş olanlar (sağlık nedenleri hariç) 3 yıl geçmeden,

yeniden memurluğa alınmamaktadırlar.

Aday memurun yeniden memur olması

Yukarıda belirtilen düzenlemelere göre;

-Aday memur iken memuriyetten çekilen, çekilmiş sayılan ya da ilişiği kesilenlerin yeniden memuriyete dönebilmesi için,  ilgili bekleme süresinin geçmiş olması gerekeceği,

-Aday memurun, başka bir kuruma aday memur olarak naklen geçmesi mümkün olmadığından (giriş sınavı ya da KPSS sonucunda yerleştirilme hali hariç), ancak ayrıldığı kuruma açıktan atama usulüne uygun olarak dönebileceği,

-Aday memur olarak çalışılmış olan kurumun, ilgili kişiyi memuriyete alıp almama konusunda takdir hakkının bulunduğu

değerlendirilmektedir.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.