logo yeni

MEB TAŞRA YÖNETİCİLERİ BU YIL ZORUNLU YER DEĞİŞTİRMEYECEK

Aktif . Yayınlanma Atama ve Yerdeğiştirme

becayisMilli Eğitim Bakanlığı emrinde il milli eğitim müdür yardımcısı, ilçe milli eğitim müdürü ve şube müdürü olarak görev yapanlardan, bulundukları bölgelerdeki hizmet süresini dolduranların zorunlu yer değişikliği işlemlerinin bu yıl için 31 Ağustos’a kadar sonuçlandırılmasını öngören düzenleme yürürlükten kaldırıldı.

4/7/2013 tarihinde yürürlüğe konulan “Millî Eğitim Bakanlığı Taşra Teşkilatı Yöneticilerinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmaları Hakkında Yönetmelik;

-8 inci maddesi ile, hizmet süresine bağlı yer değiştirme suretiyle yapılacak atamalarda, kapsamdaki yöneticilerin yer değişikliği işlemlerinin bölge hizmeti süresinin bitimini takip eden Haziran ayında sonuçlandırılacağını hükme bağlarken,

-Geçici 2 nci maddesinde ise; il milli eğitim müdür yardımcısı, ilçe milli eğitim müdürü ve şube müdürü görevini yürütmekte olanlardan bölge hizmeti süresini dolduranların yapılacak yer değişikliği işlemlerinin bir defaya mahsus olmak üzere 31 Ağustos 2013 tarihine kadar sonuçlandırılacağı hükmüne yer vermişti.

Bugün yürürlüğe giren Yönetmelik değişikliğine göre,  Milli Eğitim Bakanlığı emrinde il milli eğitim müdür yardımcısı, ilçe milli eğitim müdürü ve şube müdürü görevini yürütmekte olanlardan, bulundukları bölgelerdeki hizmet süresini dolduranların yer değişikliği işlemlerinin 2015 yılı Haziran ayında sonuçlandırılacak.

Kaldırılan düzenleme

İlk defa yapılacak yer değişikliği

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında il milli eğitim müdür yardımcısı, ilçe milli eğitim müdürü ve şube müdürü görevini yürütmekte olanlardan bölge hizmeti süresini dolduranların 8 inci maddeye göre yapılacak yer değişikliği işlemleri bir defaya mahsus olmak üzere 31 Ağustos 2013 tarihine kadar sonuçlandırılır.

8 inci maddenin ilgili fıkrası

MADDE 8 – (1) Hizmet süresine bağlı yer değiştirme suretiyle atamalarda, hizmet bölgesindeki sürenin tamamlanması esastır. Bu Yönetmelik kapsamındaki yöneticilerin yer değişikliği işlemleri bölge hizmeti süresinin bitimini takip eden Haziran ayında sonuçlandırılır. Yer değiştirme işlemlerinin takvimi ve başvuruya ilişkin hususlar Bakanlıkça hazırlanacak bir kılavuzla duyurulur.

Değişiklik yapan Yönetmelik

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI YÖNETİCİLERİNİN YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 4/7/2013 tarihli ve 28697 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Taşra Teşkilatı Yöneticilerinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmaları Hakkında Yönetmeliğin geçici 2 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.