logo yeni

TECRÜBESİZ YÖNETİCİLER AYNI YERDE TOPLANMAYACAK

Aktif . Yayınlanma Atama ve Yerdeğiştirme

Kurumların  yönetim kademesindeki bazı unvanların ilk görev yeri olarak 5 ve 6 ncı bölgelere atanması zorunluluğu uygulamasına son verildi.

07.09.2012 tarihinde yürürlüğe giren değişiklikle, Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin ek 1 inci Maddesi yürürlükten kaldırıldı. Yönetmeliğe 26.06.2000 tarihli ve 2000/1228 sayılı Kararla eklenmiş olan söz konusu ek Madde, bazı unvanlara ilk atamada görev yeri olarak 5 ve 6 ncı bölgede şartı getirmişti. Bu uygulama, belirtilen unvanlarda görev alan ve alacak personel için pek çok sıkıntı yaratmasının yanı sıra 5 ve 6 ncı bölgelere mesleki tecrübesi olmayan personelin atanması sonucunu doğurmakta ve söz konusu bölgelerin cezalandırıldığı şeklinde de yorumlanmaktaydı.

Düzenlemenin yürürlükten kaldırılması, 5 ve 6 ncı bölge insanının mesleki deneyimi fazla personel görmesini de sağlamış olacaktır.

Kaldırılan Madde

 Ek Madde 1 : “190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinin (a) ve (c) bentleri kapsamında bulunan kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadi teşebbüslerinde 657 sayılı Kanuna tabi olarak istihdam edilen memurlardan,

 a) Bölge Müdürü, Başmüdür, İl ve İlçe Müdürleri, Milli Eğitim Müdürü, Mal Müdürü, İl ve İlçe Müftüsü, Şube Müdürü ve diğer müdür unvanlarına,

 b) Merkez Denetim Elemanlığında bulunanlardan/bulunmuş olanlardan atanacaklar hariç olmak üzere Defterdar ile Gelirler ve İşletme Bölge Müdürü unvanlarına,

 c) Yukarıda sayılanlarla aynı düzeydeki unvanlara,

 d) (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen unvanların yardımcılıklarına,

 atanacak olanların ilk görev yerleri, atanacakları kurum veya kuruluşun hizmet birimi olması halinde bu Yönetmeliğe ekli (1) sayılı cetvelde yer alan 5 ve 6 ncı hizmet bölgeleridir.

 Bu hizmet bölgelerine atananlar görevleri süresince bu Yönetmeliğin 12 nci maddesinde yer alan hükümlerden yararlanamazlar.

 Birinci fıkradaki kurum ve kuruluşların, diğer hizmet bölgelerindeki yukarıda belirtilen kadrolarına atanabilmek için ilgililerin sözü edilen görevlerde iki yılını tamamlamış olmaları gerekir. Ancak, diğer unvanlarda bu hizmet bölgelerinde en az dört yıl görev yapmış olanlarda bu şart aranmaz. 5 ve 6 ncı hizmet bölgelerine dahil illerde atamayı yapacak kurum veya kuruluşa ait yukarıda sayılan unvanlarda boş kadro bulunmadığı hallerde, daha sonra bu bölgelere atanmak üzere diğer illere atama yapılabilir.” hükümlerini içermekteydi.

 Yönetmelik Eki I Sayılı Cetvelde yer alan 5 ve 6 ncı bölge illeri:

 

 V. BÖLGE

VI. BÖLGE

1-Artvin

2-Elazığ

3-Erzincan

4-Erzurum

5-Kahramanmaraş

6-Malatya

7-Sivas

8-Şanlıurfa

9-Diyarbakır

1-Adıyaman

2-Ağrı

3-Bingöl

4-Bitlis

5-Hakkari

6-Kars

7-Mardin

8-Muş

9-Siirt

10-Tunceli

11-Ardahan

12-Iğdır

13-Batman

14-Şırnak

15-Gümüşhane

16-Bayburt

17-Van

logokucuk

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.