logo yeni

ÖĞRETMENE EĞİTİM ENGELİ GELDİ

Aktif . Yayınlanma Atama ve Yerdeğiştirme

yukseklisansMillî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle, öğretmenlerin “eğitim” durumunu gerekçe göstererek özür durumuna bağlı yer değiştirme talebinde bulunması engellenmiş oldu.

Bugün yürürlüğe giren değişikle, öğretmenlerin özür durumuna bağlı yer değiştirmelerinde göz önünde bulundurulan özürlerden olan “eğitim özrü”, ilgili düzenle kapsamından çıkarıldı. Öğretmenler sadece sağlık ve el durumu sebebiyle özür durumu tayini isteyebilecek.

Yönetmelik değişikliği öncesinde; yurt içindekiyüksek öğretimkurumlarında bilimsel hazırlık, yabancı dil hazırlık ve tez dönemi dâhil tezli/tezsiz yüksek lisans veya doktora eğitimine kayıtlı olan öğretmenler, lisansüstü öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumlarının bulunduğu yere görev yerlerinin değiştirilmesini isteyebilmekteydiler. Bu özür durumuna bağlı olarak son dönemlerde yer değişikliğine gitme eğiliminde olmayan Milli Eğitim Bakanlığının işlemlerine karşı açılan davalarda, Yönetmelik hükümleri de gerekçe gösterilerek atama yapılmamasına ilişkin işlemlerinin iptali yönünde kararlar verilmekteydi.

Söz konusu Yönetmelik değişikliği ve kaldırılan hükümler:

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖĞRETMENLERİNİN ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 6/5/2010 tarihli ve 27573 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 35 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ve öğrenim” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

Kaldırılan hükmün yer aldığı fıkra:

Özür durumuna bağlı yer değiştirmeler

MADDE 35 –(1) Öğretmenler, sağlık, eş ve öğrenim durumu özürleri nedeniyle özür gereklerinin karşılanabileceği yerlere yer değiştirme isteğinde bulunabilirler.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Kaldırılan madde:

Öğrenim durumu özrü

MADDE 38 – (1) Bu Yönetmelikle öngörülen zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlayan öğretmenlerden; yurt içindekiyüksek öğretimkurumlarında bilimsel hazırlık, yabancı dil hazırlık ve tez dönemi dâhil tezli/tezsiz yüksek lisans veya doktora eğitimine kayıtlı olan öğretmenler, lisansüstü öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumlarının bulunduğu yere görev yerlerinin değiştirilmesini isteyebilirler.

(2) Zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlerden lisansüstü öğrenim hakkı kazananların lisansüstü öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumunun bulunduğu ildeki zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarına atanmayı kabul etmeleri durumunda bunlardan zorunlu çalışma yükümlülüklerini tamamlamış olma şartı aranmaz. Bunların yer değiştirme istekleri atanmak istedikleri yerlerdeki alanlarındaki norm kadro açığı ölçüsünde ağustos ayı içinde değerlendirilir.

(3) Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsünde yüksek lisans öğrenimi hakkı kazananların, özel öğrenci statüsünde lisansüstü eğitim derslerine devam etmekte olanlar ve kayıtlarını bir yıl süreyle dondurmuş olanlar ile lisans düzeyinde bir yükseköğrenim programına kayıt hakkı kazanan öğretmenlerin yer değiştirme istekleri değerlendirmeye alınmaz. Yüksek lisans ya da doktora öğrenimi yaptıkları alanda ikinci kez lisansüstü öğrenim kazananlar ile bir defadan fazla yapılan yüksek lisans ya da doktora öğrenimleri yer değiştirmelerde dikkate alınmaz.

(4) Bu madde kapsamında yer değişikliği isteyenlerden aşağıdaki belgeler istenir;

a) Yer Değiştirme Formu,

b) Başvuru tarihi itibarıyla hazırlık sınıfı, lisansüstü öğrenimine kayıtlı ve halen devam etmekte olduğunu gösterir belge.   

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.