logo yeni

SÖZLEŞMELİ ERBAŞ VE ERLER DİĞER KURUMLARA NASIL GEÇECEK?

Aktif . Yayınlanma Atama ve Yerdeğiştirme

askerSözleşmeli erbaş ve erlere ilişkin çeşitli düzenlemelerde değişiklikler içeren “Sözleşmeli Erbaş Ve Er Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” bugün yürürlüğe girdi. Kanunda sözleşmeli er ve erbaşların kamuda istihdamı konusu da yer alıyor.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan Kanun, Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanununda çeşitli değişiklikler yaparken, Kanuna eklenen bir madde ile sözleşmeli er ve erbaşların kamuda istihdamı konusu ayrıntılarıyla düzenlendi.

Bu düzenlemeye göre, 7 yıl ve daha fazla süre ile sözleşmeli erbaş ve er olarak görev yapmış olanların, istekleri halinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarına atanmaları, Devlet Personel Başkanlığı tarafından kurumlara bildirilen iki kat aday arasından, atamayı yapacak olan kurum tarafından mülakat yolu ile belirlenecek.

Kanunun, “Kamuda istihdam” başlıklı maddesine göre;

**Sözleşmeli erbaş ve erlerin kamuda görev alabilmesi için,  erbaş ve er olarak en az yedi yıl çalışmış olmaları gerekecek.

**Sözleşmeli erbaş ve erler, nitelik belgelerinin olumlu olması ve atanacakları görev ve kuruma ilişkin mevzuatta aranan şartları taşımaları kaydıyla, kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadro ve pozisyonlarına atanabilecek.

**Sözleşmeli erbaş ve erlerden talepte bulunanların bilgileri, hizmet süresi en fazla olandan başlamak üzere İçişleri veya Milli Savunma Bakanlıkları tarafından yılda bir defa şubat ayının son gününe kadar Devlet Personel Başkanlığına bildirilecek.

**İlgili personelin bildirilmiş olması, atanma için tek başına hak teşkil etmeyecek.

**Bu düzenleme çerçevesinde personel istihdam etmek isteyen kamu kurum ve kuruluşları, atama yapmak istedikleri memur veya sözleşmeli, boş kadro ve pozisyon sayısının iki katı kadar adayı Devlet Personel Başkanlığından her yılın 15 Mart tarihine kadar talep edecek.

**Devlet Personel Başkanlığınca 1 Mayıs tarihine kadar yılda bir defa kamu kurum ve kuruluşlarına sözleşmeli erbaş ve er olarak hizmet süresi en fazla olandan başlayarak aday listeleri gönderecek.

**Bir ay içinde yapılacak mülakatta başarılı bulunarak atananların bilgileri bir ay içinde ilgili kamu kurum ve kuruluşu tarafından Devlet Personel Başkanlığına bildirilecek.

**Ataması yapılan personel göreve başladığı tarihten itibaren atandığı kadro veya pozisyonun mali ve diğer haklarından faydalandırılacak.

**Sözleşmeli erbaş ve erlikte geçen hizmet süreleri, 657 sayılı Kanunda öngörülen öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceleri aşmamak kaydıyla, başlangıç derece ve kademelerine her yıl bir kademe ilerlemesi ve her üç yıl bir derece yükselmesi sayılmak suretiyle kazanılmış hak aylık, derece ve kademeleri ile emekli ikramiyesinin hesabına esas sürenin tespitinde değerlendirilecek.

**Atama onayı alınmasına rağmen görevine başlamayanlar ile başladıktan sonra herhangi bir sebeple görevden ayrılanlar bu madde kapsamında yeniden istihdam edilemeyecek.

**Sıkıyönetim, seferberlik, savaş veya terörle mücadeleden kaynaklanan zorunlu hâllerde, kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından 7 yıllık hizmet süresi uzatılabilecek.

**Başvuru, mülakat, atama ve diğer işlemlere ilişkin usul ve esaslar Yönetmelikle düzenlenecek.

Kanun metni için tıklayınız…

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.