logo yeni

11 BAKANLIKTA BAZI KADROLARA ATAMA YAPILDI

Aktif . Yayınlanma Atama ve Yerdeğiştirme

 makam odasi3Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığındaki bazı kadrolara atama yapıldı.

BUGÜN YAYIMLANAN ATAMA KARARLARI

             Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2013/469

             1 – Açık bulunan Türk Patent Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyeliğine Prof. Dr. İbrahim KILIÇASLAN’ın atanması, 5000 sayılı Türk Patent Enstitüsü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 5 ve 23 üncü maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

22/7/2013

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                                Nihat ERGÜN

                  Başbakan                             Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

—— • ——

             Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2013/470

             1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3000 ek göstergeli Kırşehir İl Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğüne Mahmut İlker ARIÖZ’ün atanması, 657 sayılı Kanunun 71 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

22/7/2013

Abdullah GÜL 

CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                                Nihat ERGÜN

                  Başbakan                             Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

—— • ——

             Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2013/471

             1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3000 ek göstergeli Karabük İl Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğüne Selahattin EMİRSÜLEYMANOĞLU’nun atanması, 657 sayılı Kanunun 68/B, 71 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

22/7/2013

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                                Nihat ERGÜN

                  Başbakan                             Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

—— • ——

             Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2013/472

             1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3000 ek göstergeli Edirne İl Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğüne Engin BİŞAR’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 71 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

22/7/2013

Abdullah GÜL 

CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                                Nihat ERGÜN

                  Başbakan                             Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

—— • ——

             Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2013/473

             1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3000 ek göstergeli Kütahya İl Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğüne Şaban KÜÇÜKGÜMRAH’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 71 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

22/7/2013

Abdullah GÜL 

CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                                Nihat ERGÜN

                  Başbakan                             Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

—— • ——

             Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2013/474

             1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3000 ek göstergeli Amasya İl Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğüne Süleyman KOCA’nın atanması, 657 sayılı Kanunun 68/B, 71 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

22/7/2013

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                                Nihat ERGÜN

                  Başbakan                             Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

—— • ——

             Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2013/475

             1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3000 ek göstergeli Balıkesir İl Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğüne Mehmet Ali AŞUK’un atanması, 657 sayılı Kanunun 68/B, 71 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

22/7/2013

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                                Nihat ERGÜN

                  Başbakan                             Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

—— • ——

             Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2013/476

             1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3000 ek göstergeli Nevşehir İl Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğüne Muammer COŞKUN’un atanması, 657 sayılı Kanunun 68/B, 71 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

22/7/2013

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                                Nihat ERGÜN

                  Başbakan                             Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

—— • ——

             Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2013/477

             1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3000 ek göstergeli Düzce İl Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğüne Erdal GEVREK’in atanması, 657 sayılı Kanunun 71 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

22/7/2013

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                                Nihat ERGÜN

                  Başbakan                             Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

—— • ——

             Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2013/478

             1 – Açık bulunan Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Yönetim Kurulu Üyeliğine Mustafa KURUCA’nın atanması, 5502 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

22/7/2013

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                                Faruk ÇELİK

                  Başbakan                           Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

—— • ——

             Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2013/479

             1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Tapu ve Kadastro Kastamonu Bölge Müdürlüğüne, Mustafa ÇETİNKAYA’nın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

22/7/2013

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                         Erdoğan BAYRAKTAR

                  Başbakan                                   Çevre ve Şehircilik Bakanı

—— • ——

             Dışişleri Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2013/480

             1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu Yurtdışı Tanıtım ve Kültürel İlişkiler Genel Müdürlüğüne, Büyükelçi Ahmet Altay Cengizer’in atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı ve 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Dışişleri Bakanı yürütür.

22/7/2013

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                         Ahmet DAVUTOĞLU

                  Başbakan                                           Dışişleri Bakanı

—— • ——

             Ekonomi Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2013/484

             1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Personel Dairesi Başkanlığına, Muhammet KARAKAYA’nın atanması, 657 sayılı Kanunun 68/B ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Ekonomi Bakanı yürütür.

22/7/2013

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                            Zafer ÇAĞLAYAN

                  Başbakan                                           Ekonomi Bakanı

—— • ——

             Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2013/466

             1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Maden İşleri Genel Müdür Yardımcılığına Muzaffer ÇOBAN’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 74 üncü maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

22/7/2013

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                                Taner YILDIZ

                  Başbakan                              Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

—— • ——

             Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2013/485

             1 – Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdür Yardımcısı Yurdal ÖZTAŞ’ın başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması,

             Bu suretle boşalacak olan Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdür Yardımcılığına Serdal AZARSIZ’ın atanması,

             2477 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

22/7/2013

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                                Taner YILDIZ

                  Başbakan                              Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

—— • ——

             Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2013/486

             1 – Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine Ramazan USTA’nın yeniden atanması, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ve 8 inci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

22/7/2013

 Abdullah GÜL 

CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                                Taner YILDIZ

                  Başbakan                              Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

—— • ——

             Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2013/487

             1 – Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine, aynı yer Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Ali YILDIRIM’ın yeniden atanması, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ve 8 inci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

22/7/2013

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                          Mehmet Mehdi EKER

                  Başbakan                            Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

—— • ——

             Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2013/488

             1 – Açık bulunan Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine, Bitkisel Üretim Genel Müdürü Mevlüt GÜMÜŞ’ün atanması, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ve 8 inci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

22/7/2013

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                          Mehmet Mehdi EKER

                  Başbakan                            Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

—— • ——

             Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2013/489

             1 – Açık bulunan 5 inci derece kadrolu Gümrük ve Ticaret Müfettişliklerine, Gümrük ve Ticaret Müfettiş Yardımcıları Ayhan DOĞAN, Alperen KÜÇÜK, Ömer ERTUĞRUL ve Hasan DOĞAN’ın atanmaları, 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin (A) bendinin 11 inci fıkrası, 45 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

22/7/2013

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                               Hayati YAZICI

                  Başbakan                                   Gümrük ve Ticaret Bakanı

—— • ——

             Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2013/490

             1 – Açık bulunan 5 inci derece kadrolu Gümrük ve Ticaret Müfettişliklerine, Gümrük ve Ticaret Müfettiş Yardımcıları Özgür ARZİK, Hamit Can NARTTÜRK, İsmail TÜFEKCİ, Mustafa Hakan KAŞIKCI, Mehmet Mustafa GÜL, Zeki VURAL, Salih ÇALAL ve Cengiz TURGUT’un atanmaları, 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin (A) bendinin 11 inci fıkrası, 45 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

22/7/2013

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                               Hayati YAZICI

                  Başbakan                                   Gümrük ve Ticaret Bakanı

—— • ——

             Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2013/491

             1 – Açık bulunan 7 nci derece kadrolu Gümrük ve Ticaret Müfettişliklerine, Gümrük ve Ticaret Müfettiş Yardımcıları Hakan CİRİT, Murat TAMAN, Mustafa BİLGİN ve Müslüm YILDIRIM’ın atanmaları, 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin (A) bendinin 11 inci fıkrası, 45, 67 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

22/7/2013

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                               Hayati YAZICI

                  Başbakan                                   Gümrük ve Ticaret Bakanı

—— • ——

             Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2013/492

             1 – Açık bulunan 5 inci derece kadrolu Gümrük ve Ticaret Müfettişliklerine, Gümrük ve Ticaret Müfettiş Yardımcıları Tarık MAVİLİ, Vehbi GÜNAYDIN, Güngör YILDIRIM, Hekim ÇİFTÇİ, Hasan YALDIZ, Eray DAĞNIK ve Ali Said DOLU’nun atanmaları, 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin (A) bendinin 11 inci fıkrası, 45 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

22/7/2013

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                               Hayati YAZICI

                  Başbakan                                   Gümrük ve Ticaret Bakanı

—— • ——

             Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2013/493

             1 – Açık bulunan 6 ncı derece kadrolu Gümrük ve Ticaret Müfettişliklerine, Gümrük ve Ticaret Müfettiş Yardımcıları Müge ULUSOY, Ceylan KOCABAŞ, Mehmet Umud CEMİLOĞLU’nun atanmaları, 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin (A) bendinin 11 inci fıkrası, 45 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

22/7/2013

 

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                               Hayati YAZICI

                  Başbakan                                   Gümrük ve Ticaret Bakanı

—— • ——

             Maliye Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2013/494

             1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Gelir Politikaları Genel Müdür Yardımcılığına Erol ÖZ’ün atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Maliye Bakanı yürütür.

22/7/2013

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                             Mehmet ŞİMŞEK

                  Başbakan                                            Maliye Bakanı

—— • ——

             Millî Eğitim Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2013/495

             1 – Açık bulunan 1’inci derece kadrolu ve +6400 ek göstergeli Müsteşar Yardımcılığına Asım BALCI’nın atanması, 657 sayılı Kanun’un 92 nci maddesi ile 2451 sayılı Kanun’un 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Milli Eğitim Bakanı yürütür.

22/7/2013

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                                  Nabi AVCI

                  Başbakan                                        Millî Eğitim Bakanı

—— • ——

             Millî Eğitim Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2013/496

             1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine Naci HALİLOĞLU’nun atanması, 657 sayılı Kanun’un 59, 71 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanun’un 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Milli Eğitim Bakanı yürütür.

22/7/2013

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                                  Nabi AVCI

                  Başbakan                                        Millî Eğitim Bakanı

—— • ——

             Millî Eğitim Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2013/498

             1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine Fatih DUT’un atanması, 657 sayılı Kanun’un 59 ve 60 ıncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanun’un 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Milli Eğitim Bakanı yürütür.

22/7/2013

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                                  Nabi AVCI

                  Başbakan                                        Millî Eğitim Bakanı

—— • ——

             Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2013/499

             1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu + 6400 ek göstergeli Müsteşar Yardımcılığına Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sedat KADIOĞLU’nun atanması, 657 sayılı Kanunun 74 üncü maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Orman ve Su İşleri Bakanı yürütür.

22/7/2013

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                              Veysel EROĞLU

                  Başbakan                                   Orman ve Su İşleri Bakanı

—— • ——

             Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2013/500

             1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine, Personel Dairesi Başkanı Halim BEDİZ’in atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Orman ve Su İşleri Bakanı yürütür.

22/7/2013

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                              Veysel EROĞLU

                  Başbakan                                   Orman ve Su İşleri Bakanı

—— • ——

             Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2013/501

             1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Personel Dairesi Başkanlığına Davut GENÇ’in atanması, 657 sayılı Kanunun 74 üncü maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Orman ve Su İşleri Bakanı yürütür.

22/7/2013

 

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                              Veysel EROĞLU

                  Başbakan                                   Orman ve Su İşleri Bakanı

—— • ——

             Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2013/502

             1 – Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünde;

             Açık bulunan İstanbul 14. Bölge Müdürlüğüne, Antalya 13. Bölge Müdürü Sedat ÖZPINAR’ın,

             Bu suretle boşalacak olan Antalya 13. Bölge Müdürlüğüne, Diyarbakır 10. Bölge Müdürü Turkay ÖZGÜR’ün,

             Atanmaları, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Orman ve Su İşleri Bakanı yürütür.

22/7/2013

 

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                              Veysel EROĞLU

                  Başbakan                                   Orman ve Su İşleri Bakanı

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.