logo yeni

calisanlar2 copy

TAŞRA TEŞKİLATI YÖNETİCİLERİ YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİNİN HANGİ HÜKÜMLERİNİN İPTALİ İSTENDİ?

Aktif . Yayınlanma Atama ve Yerdeğiştirme

ogretmen2Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası, Milli Eğitim Bakanlığı Taşra Teşkilatı Yöneticilerinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmaları Hakkında Yönetmeliğin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle dava açtı.

Sendika Yönetmeliğin, 657 sayılı Devlet Memurları Yasası, 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve 83/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına aykırılıklar içerdiği ve yer değiştirme hakkının kullanılması ciddi biçimde sınırlandırdığı iddiası ile bazı hükümlerin iptali talebinde bulundu.

İptal istenen hususlar ve gerekçeleri

1)Yönetmeliğin kapsam maddesinde il milli eğitim müdürlerine yer verilmeyerek bölge hizmeti ve rotasyon kapsamı dışında tutulması sebebiyle ilgili maddenin iptali istenmiştir.

2)Yönetmeliğin ‘Temel ilkeler’ başlıklı 5/1-c maddesinde yer alan “performans ve yeterliğin belirleyiciliği” ifadesinin iptali istenmiştir. Bu ifadenin iptal gerekçesi olarak, yönetmeliğin uygulanmasında performans ve yeterliklerin esas alınacağının kurala bağlanması, formda yer alan ölçütler dışındaki yöntemlerle de Bakanlığın taşra teşkilatı yöneticilerinin yer değiştirmelerinin önünü açma ihtimali olarak gösterilmiştir.

3)Dava dilekçesi ile Yönetmeliğin ‘Uygulama esasları’ başlıklı 8/2. maddesinde aynı hizmet bölgelerine yer değiştirme suretiyle atanma hakkı tanınmamasına ilişkin düzenlemenin de iptali istenmiştir. İptal talebinin gerekçesi olarak ta, yönetmeliğin dayanağını oluşturan mevzuata aykırı olarak yer değiştirme hakkının kullanılmasını ciddi biçimde sınırladığı, söz konusu yönetmeliğin dayanağını oluşturan Yasa ve KHK’lerde bu konuda bir sınırlandırma konulmadığı halde, dava konusu Yönetmelik hükmüyle böyle bir sınırlandırma konulmasının, normlar hiyerarşisi ilkesine aykırı olduğu gibi taşra teşkilatı yöneticilerinin bir biçimde cezalandırılması anlamına geldiği savına yer verilmiştir.

4)İlçe milli eğitim şube müdürlerine il milli eğitim şube müdürlüklerine, il milli eğitim şube müdürlerine de ilçe milli eğitim şube müdürlüklerine yer değiştirme suretiyle atanma hakkı tanınmamasına ilişkin hükmün de iptali istenmiştir. Dilekçede, hükmün iptalinin gerekçesi olarak ta, bu görevler arasındaki geçişlerin görevde yükselme kapsamında olmadığı ve dava konusu yönetmeliğin dayanağını oluşturan mevzuatta bu konuda bir sınırlamaya yer verilmediği gösterilerek, bu düzenlemenin hem normlar hiyerarşisi ilkesine  hem de hizmetin gereklerine aykırı olarak getirildiği belirtilmiştir.

5)Yönetmeliğin eki olarak yayımlanan ‘EK-1 PERFORMANS VE YETERLİK DEĞERLENDİRME FORMU’nda yer alan ‘Alınan disiplin cezaları’ için eksi puan verilmesinin, Bakanlığın taşra teşkilatı yöneticilerinin, aynı eylem nedeniyle iki kez cezalandırılması anlamına geldiğinden bahisle, söz konusu düzenlemenin de iptali istenmiştir.

Dava dilekçesi

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.