logo yeni

MEB TAŞRA YÖNETİCİLERİNİN YER DEĞİŞTİRME USULÜ BELİRLENDİ

Aktif . Yayınlanma Atama ve Yerdeğiştirme

yerdegistirme2Millî Eğitim Bakanlığı taşra teşkilatında il millî eğitim müdür yardımcısı, ilçe millî eğitim müdürü ile il ve ilçe millî eğitim müdürlüğü şube müdürü kadrolarında asaleten görev yapanların yer değiştirme usul ve esasları belirlendi.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan “Millî Eğitim Bakanlığı Taşra Teşkilatı Yöneticilerinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmaları Hakkında Yönetmelik”, taşra teşkilatındaki yöneticileri 5 hizmet bölgesi içerisinde yer değiştirmeye tabi tutuyor.

Yönetmeliğin kapsamında olanlar

Millî Eğitim Bakanlığı taşra teşkilatında il millî eğitim müdür yardımcısı, ilçe millî eğitim müdürü ile il ve ilçe millî eğitim müdürlüğü şube müdürü kadrolarında asaleten görev yapanlar yer değiştirmeye tabi olacak.

Hizmet bölgeleri arasında yer değiştirmeler

**Yer değiştirmeler, 5 hizmet bölgesine göre yapılacak.

**Dördüncü ve beşinci hizmet bölgelerindeki bölge hizmeti süresini tamamlayan ve halen bu hizmet bölgelerinde çalışan yöneticiler, istemeleri halinde bir defaya mahsus olmak üzere iki yıl daha yerlerinde kalabilecek.

**Hizmet bölgelerinde yöneticilik kadrolarında geçirilen süreler, yöneticiliğin geçirildiği kadro itibariyle ilgili bölge hizmeti süresinden sayılacak.

**Yöneticilerin yer değişikliği işlemleri bölge hizmeti süresinin bitimini takip eden Haziran ayında sonuçlandırılacak.

**Yer değişikliği suretiyle atamalar, yöneticilerin tercihleri ve atamaya esas puan üstünlüğü esas alınarak gerçekleştirilecek. Bulundukları hizmet bölgesindeki yerler için aynı ilde olmamak koşuluyla 20, bulundukları hizmet bölgesi dışındaki alt hizmet bölgelerinde veya bir üst hizmet bölgesindeki yerler için de 20 olmak üzere toplam 40 tercih hakkı verilecek

**İl milli eğitim müdür yardımcıları ilçe milli eğitim müdürlüğüne; ilçe milli eğitim müdürleri de il milli eğitim müdür yardımcılıklarına atanmak için tercihte bulunabilecek. İl milli eğitim şube müdürleri il milli eğitim şube müdürlüklerine; ilçe milli eğitim şube müdürleri ise ilçe milli eğitim şube müdürlüklerine atanmak için yer değişikliği tercihinde bulunabilecek.

Mazerete bağlı yer değiştirmeler

Sağlık ve eş durumu mazeretinin belgelendirilmesi halinde, bölge hizmeti süreleri tamamlanmadan yöneticilerin isteği üzerine yer değiştirmeleri yapılabilecek.

Mazeret durumuna bağlı görev yeri değiştirilen yöneticiler, her yıl Mayıs ayında mazeret durumlarının devam ettiğini belgelendirecek. İstenilen belgeyi süresi içinde ibraz etmeyenler, mazereti ortadan kalkanlar ile gerekli sağlık şartlarını kazandıkları tespit edilenlerin eksik bölge hizmetleri tamamlattırılacak.

Sağlık durumuna bağlı yer değiştirmeler;

Kendisinin, eşinin veya çocuklarından birinin bulunduğu ilde tedavisinin mümkün olmadığını Sağlık Bakanlığına bağlı eğitim ve araştırma hastanelerinden veya üniversite hastanelerinden son altı ay içinde alınacak sağlık kurulu raporu ile belgelendiren yöneticiler, sağlık mazeretine dayalı yer değiştirme talebinde bulunabilecekler.

Eş durumuna bağlı yer değiştirmeler;

a) Her iki eşin de yer değiştirmeye tabi yönetici olması halinde ast durumunda olanın görev yeri üst durumda olana bağlı olarak değiştirilecek. Eşlerin aynı statüde olmaları halinde aile birliği, alt hizmet bölgesinde sağlanacak.

b) Eşlerden birinin diğer kamu kurum ve kuruluşunda şube müdürü ve üstü unvanlarda bulunması halinde ilgili kurumla koordinasyon sağlanarak ast durumunda olanın görev yeri üst durumda olana bağlı olarak değiştirilecek. Eşlerin aynı statüde olmaları halinde alt hizmet bölgesi olan yerde aile birliği sağlanacak.

Soruşturmaya bağlı yer değiştirmeler

Soruşturma sonucunda o yerde kalmalarında sakınca görülmesi sebebiyle görev yerlerinin değiştirilmesi teklif edilen yöneticiler, bulundukları hizmet bölgesinde başka bir yere ya da alt hizmet bölgelerine atanacak. Bu şekilde atananlar, yeni görevlerine başladıkları tarihten itibaren dört yıl geçmeden ayrıldıkları il veya ilçeye atanamayacak.

Yöneticilerin atanamayacağı yerler

Yöneticiler, kendisinin veya eşinin nüfusa kayıtlı oldukları il ve bu ile bağlı ilçelere; nüfusa kayıtlı olmamakla birlikte, kendisinin veya eşinin en az on beş yıl süre ile devamlı olarak ikâmet ettiği veya hizmetini olumsuz yönde etkileyebilecek maddî ilişkisinin bulunduğu il ve bu ile bağlı ilçelere atanamayacak.

Ancak, son genel nüfus sayımına göre; Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelikte dördüncü, beşinci ve altıncı bölge kapsamında yer verilen il merkezleri ile bunlara bağlı ilçe merkezlerinden nüfusu 50.000’i aşan yerlere yapılacak atamalarda ve diğer il veya ilçe merkezlerinden nüfusu 100.000’i aşan yerlere yapılacak atamalarda bu şart aranmayacak.

Daha önceki hizmet süreleri

Halen görevli olunan hizmet bölgesinde bölge hizmeti süresini tamamlayanların yer değişiklikleri bu Yönetmeliğe göre yapılacak.

Bulundukları hizmet bölgesindeki çalışma süreleri, bölge için öngörülen bölge hizmeti süresinden fazla olanların fazla hizmet süreleri, bulundukları hizmet bölgesinde geçmiş sayılacak.

Daha önce çalışılan hizmet bölgelerinde, halen görev yapılan unvanla aynı unvanda geçen hizmet süreleri, o bölgenin hizmet süresinin hesaplanmasında dikkate alınacak. Bir yıldan az kalan tamamlanmamış hizmet süreleri o bölgede tamamlanmış sayılacak.

İlk defa yapılacak yer değişikliği

Halen il milli eğitim müdür yardımcısı, ilçe milli eğitim müdürü ve şube müdürü görevini yürütmekte olanlardan bölge hizmeti süresini dolduranların yer değişikliği işlemleri bir defaya mahsus olmak üzere 31 Ağustos 2013 tarihine kadar sonuçlandırılacak.

Bugün yürürlüğe giren Yönetmelik için tıklayınız…

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.