logo yeni

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI PERSONELİNİ YURTDIŞINA GÖNDERECEK

Aktif . Yayınlanma Atama ve Yerdeğiştirme

ucak2Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı merkez teşkilâtı ile bağlı veya ilgili kuruluşlarındaki daire başkanı ve daha üst görevlerde bulunanlar ile mesleğe yarışma ve yeterlik sınavıyla girmiş bazı personel, yurt dışı kadrolara sürekli görevle atanabilecek.

Bu hafta sonuna kadar yasalaşması beklenen “Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”, Alt Komisyon ve Komisyon görüşmeleri sırasında çeşitli değişikliklere uğramıştı.

Teklifin Meclis Genel Kuruluna sevk edilen halinde, 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda değişiklik yapılmasına ilişkin düzenlemeler de yar alıyor. Bu düzenlemeler arasında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yurt dışı teşkilatına dahil kadrolara atanmaya ilişkin hususlar da var.

Düzenleme ne getiriyor?

**Yurt dışına sürekli görevle atanacaklar değişiyor

-Halen Bakanlığın yurt dışı teşkilatındaki kadrolara; yurt dışı işçi hizmetleri uzmanları, yurt dışında en az üç yıl sürekli kadrolarda görev yaptıktan sonra Bakanlık ya da bağlı ve ilgili kuruluşları kadrolarında çalışanlar ile Bakanlık merkez teşkilâtında ve bağlı ve ilgili kuruluşlarında genel müdür ya da daha üst görevlerde bulunanlardan bu görevlerde en az iki tam yıl çalışmış olanlar atanabiliyor.

-Düzenleme kabul edilirse; Bakanlık merkez teşkilâtında veya bağlı veya ilgili kuruluşlarında daire başkanı ya da daha üst görevlerde bulunanlar ile Bakanlık ile Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı merkez teşkilâtında mesleğe yarışma ve yeterlik sınavıyla girmiş olanlardan yeterliklerini aldıktan sonra en az 7 yıl çalışmış olanlar yurt dışı teşkilatı kadrolarına sürekli görevle atanabiliecekler.

**Yurt dışı sürekli görev süresi değişiyor

-Halen Bakanlığın yurt dışı teşkilatındaki kadrolara 4 yıl süre için atama yapılıyor.

-Düzenleme kabul edilirse; yurt dışı görev süresi en çok üç yıl olacak, ancak bu süre Bakan onayı ile bir yıl daha uzatılabilecek.

**Yabancı dil bilme şartı değişiyor

-Halen Bakanlığın yurt dışı teşkilatındaki kadrolara atanacaklarda, atanma tarihinde yönetmelikte belirtilen yabancı dillerin birinden en az (C) düzeyinde geçerli Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı puanına sahip olma zorunluluğu aranıyor.  Türk dilinin kabul gördüğü ülkelere sürekli göreve atamalarda ise dil sınavı şartı aranmıyor.

-Düzenleme kabul edilirse; yurt dışı kadrolarına atanacaklarda, atanma tarihinde yönetmelikte belirtilen yabancı dillerin birinden Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından en az (C) düzeyinde veya dil yeterliliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olması zorunluluğu aranacak. Türkçe'nin ve Türk lehçelerinin konuşulduğu ülkelere sürekli göreve atamalarda ise yabancı dil belgesi şartı aranmayacak.

Yapılması istenen değişiklik ve mevcut durum

Yapılması istenen değişiklik: 9/1/1985 tarihli ve 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun  29 uncu maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Bakanlık merkez teşkilâtında veya bağlı veya ilgili kuruluşlarında daire başkanı ya da daha üst görevlerde bulunanlar ile Bakanlık ile Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı merkez teşkilâtında mesleğe yarışma ve yeterlik sınavıyla girmiş olanlardan yeterliklerini aldıktan sonra en az 7 yıl çalışmış olanlar çıkarılacak yönetmelikle belirlenen esaslar dâhilinde yurt dışı teşkilatı kadrolarına sürekli görevle atanabilirler. Yurt dışı görev süresi en çok üç yıldır, bu süre hizmetin gerektirdiği hâllerde Bakan onayı ile bir yıla kadar uzatılabilir. Yurt dışı kadrolarına atanacakların, atanma tarihinde yönetmelikte belirtilen yabancı dillerin birinden Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından en az (C) düzeyinde veya dil yeterliliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olması zorunludur. Ancak, Türkçe'nin ve Türk lehçelerinin konuşulduğu ülkelere sürekli görevle atanma durumunda yabancı dil belgesi şartı aranmaz. Yurt dışı atamalarına ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir."

Mevcut durum: “Yurt dışı sürekli göreve, yurt dışı işçi hizmetleri uzmanları, yurt dışında  görevlendirmeye ilişkin mevzuat gereğince yapılan sınavlarda başarılı olup, yurt dışında en az üç yıl sürekli kadrolarda  görev yaptıktan sonra Bakanlık ya da bağlı ve ilgili kuruluşları kadrolarında çalışanlar ile Bakanlık merkez teşkilâtında ve bağlı ve ilgili kuruluşlarında genel müdür ya da daha üst görevlerde bulunanlar bu görevlerde en az iki tam yıl çalışmış olmak kaydıyla çıkarılacak yönetmelik ile belirlenen esaslar dahilinde ataşe yardımcısı, ataşe, müşavir yardımcısı veya müşavir unvanlarıyla atanabilirler. Yurt dışı görev süresi dört yıldır. Yurt dışı kadrolarına atanacakların, atanma tarihinde yönetmelikte belirtilen yabancı dillerin birinden en az (C) düzeyinde geçerli Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı puanına sahip olması zorunludur. Ancak, Türk dilinin kabul gördüğü ülkelere sürekli göreve atanma durumunda dil sınavı şartı aranmaz. Yurt dışı atamalarına ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir."

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.© 

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.