logo yeni

TBMM’DE İŞE GİRME VE YÜKSELME USULLERİ YENİDEN BELİRLENDİ

Aktif . Yayınlanma Atama ve Yerdeğiştirme

tbmmTürkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatına; memur, sözleşmeli ve geçici personel olarak da ilk defa nasıl girileceğine  ve personelinin görevde yükselme ve unvan değişikliğinin nasıl yapılacağına ilişkin usul ve esasları yeniden belirlendi.

Bugün yürürlüğe giren “Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatında İlk Defa Göreve Başlayacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik” ve  “Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatı Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği” ile TBMM idari teşkilatında görev alma ve görevde yükselmenin nasıl olacağına ilişkin usul ve esaslar belirtildi. Bu düzenlemelerde, personelin hangi eğitim durumunda hangi dereceye yükselebileceği hususu da yer aldı.

Bu Düzenlemelerde yer alan hususlardan bazıları şöyle:

TBMM’DE İŞE GİRİŞ

KPSS şart değil

Kurum (TBMM İdari Teşkilatı) kadro ve pozisyonlarında ilk defa göreve başlayacaklar, personel ihtiyacına göre Kurum tarafından uygun görülecek tarihlerde yazılı sınav ile sözlü sınav veya uygulama sınavı olmak üzere iki aşamalı olarak yapılacak giriş sınavıyla belirlenecek.

Kurum yazılı sınavı ya ÖSYM’ye ayrıca yaptıracak ya da yazılı sınav yerine geçmek üzere ÖSYM tarafından yapılan KPSS’yi esas alacak.  

Yazılı sınav yerine geçmek üzere KPSS’nin esas alınması halinde, sözlü sınava veya uygulama sınavına çağrılacaklarda aranacak puan türü/türleri ve asgari puanlarlar Kurum tarafından belirlenecek.

Yazılı sınav

Kurum tarafından yazılı sınav yaptırılması hâlinde sınav konuları, genel kültür ve genel yetenek ile kadro ve pozisyona ilişkin görevin gereği olan konuları kapsayacak şekilde belirlenecek.

Yazılı sınav yerine geçmek üzere KPSS’nin esas alınması hâlinde, kadro ve pozisyonlara göre belirlenen puan türünden/türlerinden en az yetmiş puan alan adaylar en yüksek puan alandan başlamak üzere sıralanarak başarı sıralaması oluşturulacak.

Sözlü sınav ve uygulama sınavı

Yazılı sınavda başarılı kabul edilen adaylar, Kurumda oluşturulan Sınav Kurulu tarafından sözlü sınava tabi tutulacak.

 Yazılı sınavda başarılı kabul edilen adaylardan; alt yazıcı, aşçı, berber, bilgisayar teknisyeni, çayocakçı ve garson, ciltci, elektronik dizgi operatörü, fotoğrafçı, garson, görsel tasarımcı, kameraman, kuaför, montajcı, muhabir, musahhih, ofsetçi, oto tamir ustası, pastacı, programcı, rehber, resim kayıt elemanı, resim seçici, sesçi, sistem analisti, spiker, şoför, tekniker, teknik ressam, teknisyen, tercüman, terzi, usta, ustabaşı, yangın söndürme eri ve yönetmen unvanlı kadro ve pozisyonlara başvuruda bulunanlar, sözlü sınav yerine uygulama sınavına tabi tutulacak.

Kurumda geçici görevli olanlara “özel sınav” yapılacak

Kurum kadrolarına unvanlar itibarıyla, her giriş sınavında alınacak personelin yüzde yirmisi, TBMM Genel Sekreterliğinde geçici personel olarak istihdam edilenler arasından ve sınav şartına (KPSS ya da ÖSYM’ye yaptırılan sınav) bağlı olmaksızın Kurum içinde yapılacak ayrı bir sınavda başarılı olanlar arasından atanabilecek.

Zanaatkar olarak sınavsız atanabilecek

Milli Sarayların bakım, onarım ve restorasyon işlerinde memur statüsünde zanaatkar olarak çalıştırılacaklarda, yazılı sınav şartı aranmaksızın, ilgili kurumlar tarafından verilen çıraklık, kalfalık ve ustalık belgelerine sahip olma şartı aranacak. Kurum tarafından seçilecek.

Engellilerin istihdamı diğer kurumlara girişle aynı olacak

Kurum kadro ve pozisyonlarına alınacak engelliler hakkındaki işlemler; Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları ile Yapılacak Merkezi Sınav ve Kura Usulü Hakkında Yönetmelik uyarınca ÖSYM tarafından yapılan Özürlü Memur Seçme Sınavı sonuçları ve bu Yönetmelikteki esaslara uygun olarak yürütülecek.

TBMM’DE GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞTİRME

Görevde yükselmeye tabi unvanlar  

Müdür, garaj amiri, şef, yangın söndürme amiri, koruma amiri, programcı, sistem analisti, fotoğrafçı, kameraman, muhabir, yönetmen, görsel tasarımcı, montajcı, resim kayıt elemanı, resim seçici, sesçi, alt yazıcı, koruma memuru, memur, musahhih, veri hazırlama ve kontrol işletmeni,  kavas , şoför, telefon operatörü, elektronik dizgi operatörü, sivil savunma uzmanı, teknik yönetmen, ustabaşı, ciltci, ofsetçi, oto tamir ustası, usta, aşçı, bahçıvan, bakıcı anne, berber, bulaşıkçı, çamaşırcı, çayocakçı ve garson, dağıtıcı, garson, hizmetli, pastacı, yangın söndürme eri.

Unvan değişikliğine tabi unvanlar

Anaokulu öğretmeni, arşivci, bilgisayar teknisyeni, çocuk gelişimcisi, diş tabibi, diyetisyen, doktor, eczacı, hemşire, istatistikçi, kütüphaneci, mimar, mühendis, müze araştırmacısı, psikolog, rehber, restoratör, sosyal çalışmacı, spiker, şehir bölge plancısı, tekniker, teknik ressam, teknisyen ve tercüman kadroları unvan değişikliğine tabidir.

Görevde yükselmek için Kurumda çalışmış olma şartı

Görevde yükselme eğitimine başvurabilmek için, son başvuru tarihi itibarıyla toplam hizmetinin en az iki yılını Kurumda geçirmiş olmak gerekecek.

Görevde yükselme eğitimine alınacakların sayısı

Görevde yükselme eğitimine katılacakların sayısı kadro unvanları itibarıyla duyurulan boş kadro sayısının üç katın kadar olacak. Puanlama sonucunda eşitlik olması durumunda sırasıyla; daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara, hizmet süresi fazla olanlara, üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara öncelik verilecek.

Görevde yükselme aşamasında izin

Başvuru süresinin son günü ile sınav tarihi arasındaki sürede yıllık izin kullanılamayacak. Yıllık izinde bulunanların, görevden uzaklaştırılanların veya başka kurumlarda geçici görevli olanların; en geç eğitimin başlangıç tarihine kadar izinlerini sona erdirmemeleri, göreve döndürülmemeleri veya geçici görevlerini sona erdirmemiş olmaları halinde, başvuruları geçersiz sayılacak.

Ancak, ilgili mevzuatı uyarınca verilmesi zorunlu olan izinler süresince eğitime katılma şartı aranmayacak. Ayrıca, belgelendirilen zorunlu hâllerde, personele on saate kadar izin verilebilecek. Aylıksız izinde bulunanların ve görevlendirme suretiyle siyasi parti gruplarında ya da milletvekilleriyle birlikte çalışanların görevde yükselme sınavına girebilmeleri için toplam eğitim süresinin en az yarısı kadar eğitime katılmaları zorunlu olacak.

Unvan değişikliği sınavı

Sınav öncesinde eğitim düzenlenmeyecek.

Engellilerin sınavı

Görevde yükselme ve unvan değişikliği kapsamındaki kadro unvanlarına ilişkin şartları taşıyan ve atanılacak görevi yapabilecek durumda bulunan engellilerin eğitimleri ve sınavlarının engel durumlarına uygun olarak yapılabilmesi için gerekli tedbirler alınır veya alınması sağlanacak.

Kurum personelinin yükselebileceği dereceler

a) Yardımcı Hizmetler Sınıfı dışındaki hizmet sınıflarında;

1) Yükseköğrenim mezunları 1 inci dereceye,

2) Lise ve dengi mesleki veya teknik öğrenim mezunları 2 nci dereceye,

3) Ortaokul ve dengi okullardan mezun olanlar 3 üncü dereceye,

4) İlkokul mezunları 4 üncü dereceye,

b) Yardımcı Hizmetler Sınıfında

1) Yükseköğrenim mezunları 2 nci dereceye,

2) Lise ve dengi mesleki veya teknik öğrenim mezunları 3 üncü dereceye,

3) Ortaokul ve dengi okullardan mezun olanlarla ilkokul mezunu olup zanaatkar olarak görev yapanlar 4 üncü dereceye,

4) İlkokul mezunları 5 inci dereceye,

kadar yükselebilecek.

**TBMM İdari Teşkilatında İlk Defa Göreve Başlayacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik için tıklayınız...

 *TBMM İdari Teşkilatı Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği için tıklayınız...

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.