logo yeni

EMNİYET MENSUPLARININ RÜTBE TERFİ ŞARTLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Aktif . Yayınlanma Atama ve Yerdeğiştirme

polis2Emniyet mensuplarının 4 üncü Sınıf Emniyet Müdürlüğünden 3 üncü Sınıf Emniyet Müdürlüğü rütbesine terfi etmelerinde aranan zorunlu ikinci bölge hizmeti şartında değişiklik yapıldı.

Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren “Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personeli Rütbe Terfileri Ve Değerlendirme Kurullarının Çalışmalarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”  polis amirlerinin bir üst rütbeye yükselmesinde aranan şartlarda değişiklik yaptı.

Yapılan değişiklikle;

Polis amirlerinin bir üst rütbeye yükselmesinde;  özürlü sağlık kurulu tarafından verilen rapora göre eşi veya çocuklarından; Özür oranı %50 ve üzerinde bulunanlardan günlük yaşam aktivitelerini başkalarının yardımı olmaksızın yerine getiremeyeceğine karar verilenler ile özür oranı %80 ve üzerinde bulunanlarda, 4 üncü Sınıf Emniyet Müdürlüğünden 3 üncü Sınıf Emniyet Müdürlüğü rütbesine terfi etmek için zorunlu ikinci bölge hizmetini en az bir kez yapmış olmak veya halen bu bölge hizmetini ifa ediyor olmak şartı aranmayacak.

Söz konusu Yönetmelik değişikliği ve düzenlemenin eski hali

EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI PERSONELİ RÜTBE TERFİLERİ VE DEĞERLENDİRME KURULLARININ ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 9/7/2001 tarihli ve 2001/2785 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personeli Rütbe Terfileri ve Değerlendirme Kurullarının Çalışmalarına İlişkin Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasındaki “Rütbe” tanımında yer alan “sicil” ibaresi “performans değerlendirme puanı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“6/8/1992 tarihli ve 92/3393 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 23 üncü maddesinin yedinci fıkrası kapsamına girenler için birinci fıkranın (f) bendinde yer alan şart aranmaz.”

Düzenlemenin eski hali

“12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu veya 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında hayatını kaybeden veya Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Kurulunun kararı doğrultusunda, yaşamak için gereken hareketleri yapamayacak ve başkasının  yardım ve desteğine muhtaç olacak derecede malul olan Emniyet Teşkilatı mensuplarının eş ve çocukları için birinci fıkranın (f) bendinde yer alan şart aranmaz."

Sözü edilen (f) bendi

Rütbe terfi şartları

Madde 11 – Polis amirlerinin bir üst rütbeye yükselme şartları şunlardır;

f) 4 üncü Sınıf Emniyet Müdürlüğünden 3 üncü Sınıf Emniyet Müdürlüğü rütbesine terfi etmek için zorunlu ikinci bölge hizmetini en az bir kez yapmış olmak veya halen bu bölge hizmetini ifa ediyor olmak.

Değişiklik sonucu muafiyet kapsamında olanlar

(Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 23 üncü maddesinin yedinci fıkrası)

"Talep etmeleri hâlinde, aşağıdaki personel zorunlu ikinci bölge hizmetinden muaf tutulur.

a) 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu veya 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında; hayatını kaybeden veya Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Kurulunun kararı doğrultusunda yaşamak için gereken hareketleri yapamayacak ve başkasının yardım ve desteğine muhtaç olacak derecede malûl olanların eş veya çocukları.

b) Vazife malûlü idari polisler.

c) Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik kapsamında özürlü sağlık kurulu tarafından verilen rapora göre eşi veya çocuklarından;

1) Özür oranı %50 ve üzerinde bulunanlardan günlük yaşam aktivitelerini başkalarının yardımı olmaksızın yerine getiremeyeceğine karar verilenler,

2) Özür oranı %80 ve üzerinde bulunanlar.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.