logo yeni

ENGELLİLERE TAYİN HAKKI GELİYOR

Aktif . Yayınlanma Atama ve Yerdeğiştirme

engelli3Bugün Başbakan imzası ile Meclis Başkanlığına gönderilen  "Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı" ile temel olarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına ve engellilere ilişkin hususlarda ek ve değişiklikler yapılırken, kamu personelini ilgilendiren mevzuatta da değişiklikler öngörülüyor.

Çeşitli kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik içermesi nedeniyle “torba kanun tasarısı” haline gelen Kanun Tasarısında şu düzenlemeler de yer aldı:

Engelli kamu personeline tayinlerde ayrıcalık tanınacak

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun “yer değiştirme suretiyle atanma” başlıklı 72 nci maddesine eklenen fıkra; kendisi, eşi veya birinci derece kan hısımlığı bulunan bakmakla yükümlü olduğu aile fertleri engelli olan memurların, engellilik durumundan kaynaklanan yer değiştirme taleplerinin karşılanması için kurumlar tarafından özellikli ve ayrık düzenlemeler yapılması öngörülmektedir.

Bu maddenin tasarıdaki haliyle yasalaşması durumunda, kurumlar yer değiştirme yönetmeliklerinde engelli personel ya da engelli yakını olan personel için yer değiştirme hakkını düzenleyen düzenlemeler yapmak durumda olacaklar. 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın teşkilat yapısı değişiyor

**Bakanlıkta “Sosyal Politika Merkezi Başkanlığı” kuruluyor. Başkan Genel Müdür düzeyinde olacak.

-657 sayılı Kanun eki (I) sayılı ek gösterge cetvelinin "I- Genel İdare Hizmetleri Sınıfı" bölümünün (d) bendine "Genel Müdürler," ibaresinden sonra gelmek üzere "Sosyal Politika Merkezi Başkanı," ibaresi eklenmek suretiyle, Sosyal Politika Merkezi Başkanının ek göstergesi  “6400” olarak belirleniyor.

-375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (II) sayılı cetvelin 4 üncü sırasına "Sosyal Güvenlik Kurumu Başkan Yardımcısı," ibaresinden sonra gelmek üzere "Sosyal Politika Merkezi Başkanı," ibaresi  eklenmek suretiyle, Sosyal Politika Merkezi Başkanı kadro unvanı için “67.300” ücret göstergesi ve “37.050” tazminat göstergesi belirleniyor.

**Yurt dışı teşkilatı oluşturuluyor.  10 adet Ateşelik kurulması planlanıyor.

**Bakanlıktaki müsteşar yardımcısı sayısı 3'ten 4’e çıkarılıyor.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na yeni kadrolar veriliyor

Bakanlık teşkilatında yapılması öngörülen değişiklikler çerçevesinde,  

1 Müsteşar Yardımcısı,

1 Sosyal Politikalar Merkezi Başkanı,

4 Genel Müdür Yardımcısı,

15 Daire Başkanı,

50 Şube Müdürü,

10 Ateşe,

10 Ateşe Yardımcısı

kadrosu ihdas ediliyor.  

 

Kanun Tasarısı metni için tıklayınız...

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.