logo yeni

MEMUR ALT DERECEYE ATANAMAZ

Aktif . Yayınlanma Atama ve Yerdeğiştirme

adaletMemurun, işlediği fiiller sebebiyle hakkında verilen disiplin cezası ve adli yargı kararlarına istinaden, bulunduğu görevden alınarak başka bir göreve atanması uygun görülse bile, kazanılmış hak aylık derecesinin altındaki bir kadroya atanmasının hukuka uygun olmayacağına karar verildi.

Bir üniversitede genel sekreter yardımcısı olarak görev yapmakta iken işlediği iddia edilen fiiller nedeniyle hakkında yürütülen soruşturma sonucunda "aylıktan kesme disiplin cezası" verilmesi ve adli yargıda görülen davada "hapis cezası verilerek hükmün açıklanmasının geriye bırakılmış" olması nedeniyle 1. Derece kadrolu genel sekreter yardımcısı kadrosundan alınarak 3. Derece kadrolu bilgisayar işletmeni kadrosuna atanmıştı.

Bilgisayar işletmeni kadrosuna atanma işleminin iptali istemi ile açılan davanın Batman İdare Mahkemesi tarafından reddedilmesi üzerine yapılan temyiz başvurusunu değerlendiren Danıştay 5. Dairesi, işlemin hukuka aykırı olduğu yönünde değerlendirme yaparak Mahkeme kararını bozdu.

Danıştay Kararında, ilgilinin kazanılmış hak aylığının 1 inci derecenin 4 üncü kademesinde olması; 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesinde “Memurlar istekleri ile, kurumlarında kazanılmış hak derecelerinin en çok üç derece altında aynı veya başka yerlerdeki kadrolara atanabilirler.” hükmünün yer alması ve memurun isteği bulunmadan kazanılmış hak aylık derecesinin altındaki bir derecedeki kadroya atanamayacağı; ilgilinin atandığı bilgisayar işletmeni kadrosunun 3. Derece bir kadro olması nedeniyle, yapılan atamada hukuka uyarlık bulunmadığı belirtildi.

Danıştay 5. Dairesinin Kararında; verilen disiplin cezası ve adli yargı karar sonucu göz önünde bulundurulduğunda, ilgilinin genel sekreter yardımcılığı görevinden alınmış olmasında kamu yararı ve hizmet  gerekleri bakımından hukuka aykırılık bulunmadığı ifadesi de yer aldı.

Söz konusu Karar

alt dereceye atama1alt dereceye atama2

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.