logo yeni

İPTAL EDİLEN SINAVLA ATANANLARI GÖREVDE TUTMAK İÇİN DÜZENLEME YAPILIYOR

Aktif . Yayınlanma Atama ve Yerdeğiştirme

meclis genel kAvrupa Birliği Genel Sekreterliğinin uzman personel ihtiyacını karşılayabilmek üzere açılan ve yargı kararı ile iptaline karar verilen, Avrupa Birliği İşleri Uzmanlığı özel sınavı sonuçlarına göre atanmış olanların görevden alınmaması için yasal düzenleme yapılıyor.

Dün Meclis Başkanlığına sunulan ve çeşitli Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde değişiklik öngören Torba Kanun Teklifi ile, 634 sayılı Avrupa Birliği Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 2 nci maddesine de bir fıkra ekleniyor.

Eklenen fıkra, Avrupa Birliği Genel Sekreterliğinin uzman kadrolarına özel sınavla bir defaya mahsus olmak üzere personel almak amacıyla 2009 yılında yapılan Avrupa Birliği İşleri Uzmanlığı sınavı sonuçlarına göre atananların, söz konusu sınavın yargı kararıyla iptal edilmesi nedeniyle, görevlerine son verilmemesi için, Avrupa Birliği Bakanlığı için ihdas edilen aynı unvanlı kadrolara hiçbir işleme gerek kalmaksızın atanmalarına imkan getiriyor.

Süreçte neler yaşanmıştı?

Avrupa Birliği Genel Sekreterliğinin uzman personel ihtiyacını karşılamak amacıyla, bir defaya mahsus olmak üzere yeterlik sınavı yapılarak boş uzman kadrosunun yüzde otuzu kadar Avrupa Birliği İşleri Uzmanı alınmıştı.

2009 yılında yapılan sınav, Ankara 1. İdare Mahkemesi tarafından iptal edilmiş ve bu karar Danıştay 12. Dairesi tarafından onanmıştı. 

Yargı sürecinin tamamlanmak üzere olduğu bu dönemde, yaklaşık 1,5 yıldır görevde olan kadar Avrupa Birliği İşleri Uzmanlarının görevlerine devamlarının sağlanması amacıyla, bu personelin söz konusu sınav sonucuna ilişkin haklarının saklı olmasına ve Avrupa Birliği Bakanlığı için ihdas edilen aynı unvanlı kadrolara bulundukları kadro dereceleri ile hiçbir işleme gerek kalmaksızın atanmış sayılmalarını sağlamak için yasal düzenleme yapılıyor.

Değerlendirmemiz

Yargı kararıyla iptal edilmiş bir sınav sonucuna göre personelin istihdamına devam edilmesi konusunda ısrar edilmesinin, söz konusu personele mesleki yaşantıları boyunca şüpheyle bakılmasına sebep olacağı gibi, yargı kararlarını işlevsiz kılınması ve iptal edilen sınavı kazanmamış sayılanlara haksızlık yapılması anlamlarına da gelebileceği değerlendirilmektedir.

Ayrıca, Torba Kanun Teklifinde konuya ilişkin düzenlemede yer alan “…ataması yapılanların sınav sonucuna ilişkin hakları saklı olup,…” ifadesinin, iptal edilmiş bir sınava ilişkin ne tür hakları saklı tutacağı ise anlaşılamamıştır.

Kanun Teklifindeki ilgili düzenleme

MADDE 38- 634 sayılı Avrupa Birliği Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 2 nci maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Mülga 5916 sayılı Kanunun geçici 3 üncü maddesi kapsamında yapılan Avrupa Birliği İşleri Uzmanlığı sınavı sonucuna göre ataması yapılanların sınav sonucuna ilişkin hakları saklı olup, bunlar da Bakanlık için ihdas edilen aynı unvanlı kadrolara bulundukları kadro dereceleri ile hiçbir işleme gerek kalmaksızın atanmış sayılır.”

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.