logo yeni

YANLIŞLIKLA VERİLEN DERECE/KADEME GERİ ALINIR MI?

Aktif . Yayınlanma Atama ve Yerdeğiştirme

onay2Devlet memurları hakkında, memuriyete girişlerinde ya da memuriyetleri sırasında kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin belirlenmesi işlemlerinde, yanlışlıkla fazladan kademe ya da derece verilmesi durumlarıyla da karşılaşılabilmektedir.

Eğitim durumlarına, görev unvanlarına ve hizmet sınıflarına göre belirlenmiş olan memuriyete giriş derece ve kademelerinden memuriyete başlayan Devlet memurları hakkında, normal şartlarda her yıl bir kademe ilerlemesi ve her üç yıl bir derece yükselmesi uygulanmaktadır.

Bu uygulamaların yanı sıra, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda kademe ve derece değişikliği yapılması öngörülen çeşitli durumlar da söz konusudur.

Memuriyete girişte ve memuriyet sırasında memurların kademe ve derecelerine ilişkin işlemler yürütülürken,  yanlışlıkla fazladan kademe veya derece ya da her ikisi birden fazladan verilebilmektedir. Hatalı verilen kademe ve derecelerin fark edildikten sonra idare tarafından geri alınması halinde ise konu genellikle idari yargıda dava konusu edilmektedir.

İdari yargının konuya bakışı

Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu'nun 26.9.1952 günlü, K:1952/244 sayılı kararında (2575 sayılı Danıştay Kanununun 40 ıncı maddesinin dördüncü fıkrasına göre “Bu kararlara, Danıştay daire ve kurulları ile idari mahkemeler ve idare uymak zorundadır.”) “… kanunsuz yapılan bir terfinin memur lehine müktesep bir hak doğurmayacağı aşikar olmakla beraber, bu işlemin bir çok subjektif tesir ve neticeler doğurduğu, idarece kanunsuz bir terfi işleminin her zaman geri alınabileceğini kabul etmenin "istikrar ilkesiyle" bağdaştırılamayacağı, memur hakkında kanuna uygun müteaddit terfiler cereyan ettiği takdirde idare tarafından kanunsuz terfinin geri alınmasının tecviz edilmeyeceği…”  belirtilmiştir.

İçtihatları Birleştirme Kurulu Kararları konusunda 2575 sayılı Danıştay Kanununun 40 ıncı maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “Bu kararlara, Danıştay daire ve kurulları ile idari mahkemeler ve idare uymak zorundadır.”  hükmüne istinaden, Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu'nun 26.9.1952 günlü, K:1952/244 sayılı kararı, idari yargı yerlerince verilen kararlarda esas alınmaya devam olunmaktadır.  

Bu Karar çerçevesinde, Danıştay  tarafından verilen çeşitli kararlarda, İçtihatları Birleştirme Kurulu kararında sözü edilen "müteaddid terfiiler" ibaresinden en az iki derece terfinin yapılmış olmasının anlaşılması gerekeceği,  bunun da altı yıllık bir süreye karşılık geldiği  vurgulanmıştır.

Hatalı terfiler hangi hallerde geri alınamayacak

Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu Kararı ve bu Kararı esas alarak benzer konuları değerlendiren idari yargı kararlarına bakıldığında, hatalı terfi işleminin yapıldığı tarihten itibaren 6 yıl geçmiş olması ve bu dönemde çeşitli defalar usulüne uygun kademe ilerlemesi veya derece yükselmesi yapılmış olunması hallerinde, idari istikrar gereği hatalı terfilerin geri alınmamasının uygun olacağı, ancak yapılan hatalı işlemden sonra geçen sürenin daha kısa olması halinde ise fazladan verilen kademe ve derecenin geri alınabileceği değerlendirilmektedir.

Konuya ilişkin örnek karar için tıklayınız

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.