logo yeni

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINI MESLEK MENSUPLARI YÖNETMEYECEK

Aktif . Yayınlanma Atama ve Yerdeğiştirme

disisleriTorba Kanun tasarısında öngörülen değişiklik ile Dışişleri Bakanlığında Müsteşar, müsteşar yardımcısı, genel müdür, genel müdür yardımcısı ve müstakil daire başkanlarının meslek mensupları arasından atanması şartı kaldırılıyor.

Tasarı ile ayrıca Dışişleri Bakanlığında meslek mensupları dışından büyükelçi ve daimi temsilci olarak atananların, merkeze döndüklerinde meslek mensubu olanlarla aynı haklara sahip olması sağlanıyor.

Bu düzenlemenin, Dışişleri Bakanlığında kadrolaşmanın önünü açması ve Dışişleri Bakanlığının kuruluşundan beri mevcut olan teşkilat yapısını bozması bekleniyor.

Tasarının ilgili maddeleri;


MADDE 5- 7/7/2010 tarihli ve 6004 sayılı Dışişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 12 nci maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, üçüncü fıkrasının (a) bendine aşağıdaki cümle eklenmiş ve 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri yürürlükten kaldırılmıştır.

“d) 657 sayılı Kanunun 59 uncu maddesi çerçevesinde büyükelçi olarak atananlardan Bakanlığa veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarına mensup olanlar ile açıktan atananlar, merkeze döndüklerinde, Bakanlıkta çalışabilirler, Bakanlıktaki görevleri süresince büyükelçi unvanını kullanmaya devam  ederler ve meslek mensubu olanlar arasından büyükelçiliğe atananlarla aynı hükümlere tâbi olurlar.”

“657 sayılı Kanunun 59 uncu maddesi çerçevesinde daimi temsilci olarak atananlardan Bakanlığa veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarına mensup olanlar ile açıktan atananlar, merkeze döndüklerinde, Bakanlıkta çalışabilirler, Bakanlıktaki görevleri süresince büyükelçi unvanını kullanmaya devam ederler ve meslek mensubu olanlar arasından daimi temsilciliğe atananlarla aynı hükümlere tâbi olurlar.”

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır. ©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.