logo yeni

MEMUR İSTEMESE DE, BAŞKA KURUMDA GÖREVLENDİRİLEBİLECEK

Aktif . Yayınlanma Atama ve Yerdeğiştirme

adalet2Devlet Memurları Kanununda da değişiklikler yapan 6111 sayılı Kanun’un bazı hükümlerinin Anayasa’ya aykırı olduğu gerekçesiyle yapılan iptal başvurusunu görüşen Anayasa Mahkemesi, düzenlemelerin Anayasa’ya aykırı olmadığına Karar verdi.

13.02.2011 tarihli ve 6111 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerin yanı sıra 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda da değişiklik yapmıştı.

657 sayılı Kanunda yapılan değişiklikle;

-Memurların istekleri dışında çeşitli soyut gerekçelerle başka kurumlarda geçici görevlendirilmesinin yolu açılmıştı.

Anayasaya aykırı olmadığına karar verilen söz konusu düzenleme: “Birinci fıkrada belirtilen hâller dışında memurlar, kamu yararı ve hizmet gerekleri sebebiyle ihtiyaç duyulması hâlinde kurumlarınca, Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşü alınarak diğer kamu kurum ve kuruluşlarında altı aya kadar geçici süreli olarak görevlendirilebilir.”

-Daha önce Devlet memuriyeti bulunmayan kişilerin üst düzey kadrolara atanmasına imkan sağlanmıştı.

Anayasaya aykırı olmadığına karar verilen söz konusu düzenleme: “… Başbakanlık ve bakanlıkların bağlı ve ilgili kuruluşlarının müsteşar ve müsteşar yardımcıları ile en üst yönetici konumundaki genel müdür ve başkan kadrolarına atanacaklar için tamamı, diğer kadrolara atanacaklar için …”

Anayasa Mahkemesi tarafından iptal istemlerinin reddine karar verilen, 6111 sayılı Kanunun diğer hükümleri için tıklayınız…

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.