logo yeni

DURUMUNA UYGUN KADRO NE DEMEKTİR?

Aktif . Yayınlanma Atama ve Yerdeğiştirme

kadro2Personel mevzuatına ilişkin bazı düzenlemelerde, memurların görevlerinden alınarak “durumlarına uygun kadrolara” atanmasında söz edildiği de olmaktadır. Bu durumlarda, idareler bazen düzenlemedeki ifadeyi farklı değerlendirmekte ve buradaki kastın sadece kadro derecesi uygunluğu olduğundan hareketle, memurları durumlarına uygun olmayan kadrolara atayabilmektedirler.

Memur hakkında yapılacak tüm işlemlerde, kariyer ve liyakat ilkelerine uygun hareket edilmesinin 657 sayılı Kanunun gerektirdiği bir zorunluluk olmasının yanı sıra, memurun kazanılmış hak aylık derecesinin korunması da dikkat edilmesi gerekecektir. Ancak, özellikle kurumların yeniden yapılandırılması sonucunda kadrosu kaldırılan ya da değiştirilen memurlar hakkında söz konusu olan “durumlarına uygun kadrolara” atanma hususu, idarelerin farklı değerlendirmeleri nedeniyle dava konusu da edilmektedir.

Açılan bir davada, Danıştay İkinci Dairesi tarafından verilen Kararda “durumlarına uygun kadro” ibaresinin ne şekilde anlaşılması gerektiği açıkça ifade edilmiş ve şöyle denilmiştir: “personel hukukunun temel ilkelerinden olan kariyer ve liyakat sistemi içerisinde yükselmek suretiyle elde edilen ünvanlı görev kadrosunun karşılığı ya da eşdeğeri olan yeni kadro olduğu kuşkusuzdur.”

 Söz konusu Davada, idare tarafından tesis edilen atama işleminin ilgili memurun durumuna kadroya atanması şeklinde olmadığı sonucuna varan Danıştay İkinci Dairesi, “davacının geçmiş hizmetleri, kariyer ve liyakat ilkeleri uyarınca yükseldiği ve yürüttüğü önceki görevin özelliği de dikkate alınarak işlem tesis edilmesi gerekirken, bu hususlar gözetilmeksizin tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlık…” görülmediğine hükmetmiştir.

Söz konusu örnek Danıştay Kararı için tıklayınız…  

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.