logo yeni

calisanlar2 copy

3700 ORMAN MUHAFAZA MEMURUNUN TAYİNİ YAPILACAK

Aktif . Yayınlanma Atama ve Yerdeğiştirme

orman417.08.2012 tarihli ve 28387 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Orman Muhafaza Memurlarının Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde yer alan hükümler dolayısıyla, orman muhafaza memurlarının rotasyona tabi tutulması tepkilere neden olmuş ve bu tepkiler Bolu milletvekili Tanju ÖZCAN tarafından Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel EROĞLU’ na sorulmuştu.

Özcan tarafından Bakan Eroğlu’na yöneltilen sorular şöyleydi:

SORU 1. Orman Muhafaza Memurlarının Atanma ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ile umulan kamu yararı nedir?

SORU 2. Bu uygulamadan Türkiye genelinde kaç personel doğrudan etkilenmektedir?

SORU 3.Bu uygulamanın amacı dikiliden yapılan satışları artırmak ve bu yolla müteahhitlerin denetimini azaltmak mıdır?

SORU 4. Uygulama sonucunda çok sayıda personelin emekli olması halinde, boşalan kadrolara yeni atamalar yapılması düşünülmekte midir?

SORU 5. Yönetmeliğin iptali için açılan dava var mıdır? Var ise, Bakanlığınız tarafından bu davanın neticesi neden beklenmemektedir?

SORU 6. Bakanlığınız teşkilatında görev yapan ve bu yönetmelik sebebiyle mağdur olacak personelin ve ailelerinin durumu vicdanınızı ne ölçüde sızlatmaktadır?

3700 personelin tayini olacak

Bakan Eroğlu imzasıyla Orman ve Su İşleri Bakanlığından gelen cevapta, halen Orman Genel Müdürlüğünde 5.937 orman muhafaza memurunun görev yaptığı, ilgili Yönetmeliğin 13. maddesinin 2. fıkrasında yer alan “Orman muhafaza memurlarının toplam hizmet süresi aynı şeflikte beş, aynı müdürlükte on yılı aşamaz.” hükmü gereği, yaklaşık 2.500 memurun diğer bir işletme müdürlüğüne, 1.200 memurun ise aynı işletme müdürlüğü bünyesindeki diğer bir işletme şefliğine tayinlerinin yapılacağı belirtildi.

Sağlık, eğitim ve eş durumu gözetilecek

Bakanlık cevabında, orman muhafaza memurlarının, öncelikle talepleri doğrultusunda sağlık durumu, çocuklarının eğitim-öğretim durumu ve eş durumu göz önünde bulundurularak tayin yapılacağını belirtti.

Ayrıca Bakanlık, orman muhafaza memurlarının hizmet gerekleri esas alınarak atama ve yer değiştirme işlemlerine ilişkin usul ve esasları belirleyerek kamu hizmetlerinin ülke genelinde etkinliğinin artırılması dışında başka bir maksadın gözetilmediğini ifade etti.

Danıştay’da açılmış bir dava var

Bununla birlikte söz konusu Yönetmeliğinin 4. maddesinin 1. fikrasının (g) ve (i) bentlerinin, 9,10,11 ,12 ve 13. maddelerinin, 17. maddesinin 2. fıkrasının, 18. maddesinin, Geçici 1. maddesinin ve yönetmelik ekinde yer alan Ek-1’ in iptali ve yürütmesinin durdurulması talebiyle, Türk Tarım Orman-Sen tarafından Orman Genel Müdürlüğü aleyhine, Danıştay 2. Dairesinin 2012/9534 Esasında açılmış bir dava olduğu da vurgulandı.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.