logo yeni

“VAİZ”LER İSTEDİKLERİ YERE ATANABİLECEK

Aktif . Yayınlanma Atama ve Yerdeğiştirme

vaizDiyanet İşleri Başkanlığı’nda zorunlu yer değiştirmeye tabi olan ve alt derecelerdeki ilçelerde görev yapan vaizler, bir defaya mahsus olmak üzere istedikleri il veya ilçelere naklen atanabilecek.

Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine geçici bir madde eklenmesine ilişkin Yönetmelik değişikliği Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre; 3, 4 ve 5 inci sınıf ilçelerde halen görev yapan vaizlerin 3 ay içerisinde müracaat etmeleri halinde, Yönetmelikteki zorunlu hizmet sürelerine ilişkin hükümlere bağlı kalmaksızın bir defaya mahsus olmak üzere, kendi tercihleri dikkate alınarak boş olan il veya ilçelere naklen atamaları yapılabilecek.

Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin mevcut hükümleri, zorunlu yer değiştirmeye tabi vaizlerde, bütün ilçe sınıflarında en az 3 yıl hizmet görme ve birinci sınıf ilçelere atanabilmek için asgari beş yıl vaiz veya cezaevi vaizi olarak çalışmış olma şartı arıyor.

Yönetmelikteki mevcu hükümler:

Grup ve sınıflarda hizmet süreleri

MADDE 10 –

(1) 19 uncu maddenin birinci fıkrasının (f) bendi hükmü saklı kalmak üzere bütün grup ve sınıflarda hizmet süresi asgari üç, azami beş yıldır. Hizmet gerekleri bakımından müftüler ile müftü yardımcıları hariç azami hizmet süresini tamamlayan personelin görev süresi üç yıla kadar uzatılabilir.

(2) Asgari hizmet süresini tamamlayanlar re’sen başka bir yere atanabilirler.

Grup ve sınıf hizmetlerine tabi personelin ataması

MADDE 11 -

Vaiz;

1) İlk defa beşinci veya dördüncü sınıfta yer alan ilçeye atanır. Beşinci veya dördüncü sınıf ilçelerde asgari hizmet süresini tamamlayan vaiz, üçüncü veya ikinci sınıf ilçelere atanabilir.

2) Birinci sınıf ilçelere atanabilmek için asgari beş yıl vaiz veya cezaevi vaizi olarak çalışmış olma şartı aranır.

3) Bütün grup veya sınıflarda asgari hizmet süresini tamamlayan vaiz, istediği il veya ilçeye atanabilir.

İlçe sınıflarını görmek için tıklayınız...

 

Bugün yürürlüğe giren düzenleme

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1– 25/10/2011 tarihli ve 28095 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 6– (1) 3, 4 ve 5 inci sınıf ilçelerde halen görev yapan vaizlerden bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay içerisinde müracaat edenler, bu Yönetmelikteki zorunlu hizmet süresine ilişkin hükümlere bağlı kalmaksızın bir defaya mahsus olmak üzere, kendi tercihleri dikkate alınarak münhal olan il veya 1 inci ve 2 nci sınıf ilçelere naklen atanabilirler.”

MADDE 2– Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3– Bu Yönetmelik hükümlerini Diyanet İşleri Başkanlığının bağlı bulunduğu Bakan yürütür.

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.