logo yeni

calisanlar2 copy

VAİZ OLMAK, BİR YIL BOYUNCA KOLAY OLACAK

Aktif . Yayınlanma Atama ve Yerdeğiştirme

diyanetBir yıl içerisinde Vaiz olmak isteyeceklerde, ihtisas kursunu başarı ile bitirme ve Diyanet İşleri Başkanlığında en az iki yıl çalışmış olma şartları aranmayacak.

Vaizlik, Kur’an Kursu Öğreticiliği, İmam-Hatiplik ve Müezzin-Kayyımlık Kadrolarına Atama ve Bu Kadroların Kariyer Basamaklarında Yükselme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’te yapılan ve Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe konulan Yönetmelikle, geçici bir düzenleme yapıldı. Düzenlemeye göre;bugünden itibaren bir yıl içinde bir defaya mahsus olmak üzere yapılacak vaizliğe giriş sınavına müracaat edenlerden halen Başkanlıkta veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personelde, “b) İhtisas kursunu başarı ile bitirmiş olmak. Bayanlarda bu şart aranmaz; sınavı kazanmaları halinde Başkanlıkça belirlenecek süre kadar kursa alınırlar.”, “c) Başkanlıkta en az iki yıl çalışmış olmak.” şartları aranmayacak.

Vaizlik giriş sınavına başvuracaklarda şu özel şartlar aranmaktaydı:

"MADDE 7 – (1) Vaizlik giriş sınavına başvuracaklar için;

a) Dört yıllık dinî yüksek öğrenim mezunu olmak.

b) İhtisas kursunu başarı ile bitirmiş olmak. Bayanlarda bu şart aranmaz; sınavı kazanmaları halinde Başkanlıkça belirlenecek süre kadar kursa alınırlar.  (1 yıl süre ile uygulanmayacak) 

c) Başkanlıkta en az iki yıl çalışmış olmak. (1 yıl süre ile uygulanmayacak) 

(2) Başkanlıkça ihtiyaç duyulması halinde hafızlık şartı aranabilir."

 

Bugün yürürlüğe giren Yönetmelik metni 

VAİZLİK, KUR’AN KURSU ÖĞRETİCİLİĞİ, İMAM-HATİPLİK VE MÜEZZİN-KAYYIMLIK KADROLARINA ATAMA VE BU KADROLARIN KARİYER BASAMAKLARINDA YÜKSELME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 23/12/2011 tarihli ve 28151 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vaizlik, Kur’an Kursu Öğreticiliği, İmam-Hatiplik ve Müezzin-Kayyımlık Kadrolarına Atama ve Bu Kadroların Kariyer Basamaklarında Yükselme Yönetmeliğine aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Vaizlik giriş sınavı için geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 3 – (1)  Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde bir defaya mahsus olmak üzere yapılacak vaizliğe giriş sınavına müracaat edenlerden halen Başkanlıkta veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personelde, 7 nci maddenin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerinde sayılan şartlar aranmaz.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Diyanet İşleri Başkanlığının bağlı bulunduğu Bakan yürütür.

memurunyeri 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.