logo yeni

NAKLEN ATANMA TALEBİNİN KARŞILANMASININ ZORUNLU OLDUĞU HAL

Aktif . Yayınlanma Atama ve Yerdeğiştirme

nakilKurumlarının başka yerlerdeki kadrolarına, gerekçe göstererek ya da göstermeden, naklen atanma isteğinde bulunan memurların talepleri çoğunlukla gerçekleşmemektedir.

Kurumlar, takdir yetkisi çerçevesinde (zorunlu yer değiştirmeye tabi unvanlar hariç), takdir yetkisi çerçevesinde  görev ve unvan eşitliği gözetmeden kazanılmış hak aylık dereceleriyle memurları bulundukları kadro derecelerine eşit veya 68 inci maddedeki esaslar çerçevesinde daha üst, kurum içinde aynı veya başka yerlerdeki diğer kadrolara naklen atayabilmektedirler. 

Bu çerçevede, memurun başka yerdeki bir kadroya atanma talebi, ilgili kurumun takdiri çerçevesinde gerçekleşebilmektedir.

Naklen atanma talebinin karşılanması gereken hal

Ancak, Devlet memurlarının, hayatını başkasının yardım veya bakımı olmadan devam ettiremeyecek derecede özürlü olduğu sağlık kurulu raporu ile tespit edilen eşi, çocukları ile kardeşlerinin, memuriyet mahalli dışında resmî veya özel eğitim ve öğretim kuruluşlarında eğitim ve öğretim yapacaklarının özel eğitim değerlendirme kurulu tarafından belgelendirilmesi hâlinde, memurun talebi üzerine eğitim ve öğretim kuruluşlarının bulunduğu il veya ilçe sınırları dahilinde kurumunda bulunan durumuna uygun boş bir kadroya atamasının yapılması zorunlu tutulmuştur.

Konuya ilişkin olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Ek 39 uncu maddesinde yer alan bu düzenlemeden, memurun kurumunun ilgili eğitim ve öğretim kurumunun bulunduğu yerdeki kadrolara atamayı yapmasının zorunlu olacağı ve atama konusunda takdir yetkisinin bulunmayacağı anlaşılmaktadır.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.