logo yeni

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞINDA NORM KADRO ÇALIŞMASI

Aktif . Yayınlanma Atama ve Yerdeğiştirme

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığında, 2012 yılında işe alınan personel arasında su ürünleri mühendislerinin cok az olması dolayısıyla, Mehdi EKER’in cevaplaması istemiyle soru önergesi verilmişti.

Önergede, Bakanlıkta 2012 yılı içerisinde istihdam ettirilen 2966 personel içerisinde, Su Ürünleri Mühendisi sayısının sadece 76 kişi olduğu, 15.000 dolayındaki Su Ürünleri Mühendisi ve Balıkçılık Teknolojisi Mühendisini ilgilendiren bu konunun ivedilikle çözülmesi gerektiği belirtilerek şu hususların cevaplandırılması istenmişti;

SORU 1) Tükenen sucul kaynakların ve bozulan doğal dengenin gelecek nesiller için her geçen gün daha da büyük tehdit oluşturduğu günümüzde Su Ürünleri Mühendisi Balıkçılık: Teknolojisi Mühendisi ihtiyacının belirlenmesi ve istihdamın artırılması konusunda Bakanlığınızca yürütülen bir çalışma var mıdır?

SORU 2) Varsa çalışma ne aşamadadır? Çalışmanın içeriği ve elde edilen sonuçlar nasıldır? Yoksa bu konuda detaylı bir çalışma yapılması sağlanabilir mi?

SORU 3) Halen Bakanlığınız bünyesinde görev yapan Su Ürünleri Mühendisi ve Balıkçılık Teknolojisi Mühendisi sayısı ne kadardır? Bunların kaçı kadrolu olarak çalışmaktadır?

SORU 4) 2012 yılı içerisinde Bakanlığınızca istihdam ettirilen 2966 personelin mesleklere göre dağılımı nasıldır?

SORU 5) Ülkemizde Su Ürünleri Mühendisi ve Balıkçılık Teknolojisi Mühendisinin az sayıda istihdam edilmesinin gerekçeleri nelerdir?

SORU 6) Su Ürünleri Mühendisi ve Balıkçılık Teknolojisi Mühendisi istihdamı konusunda Bakanlığınızın 2013 yılı programı nasıldır?

Norm kadro çalışması yapıyoruz

Mehdi EKER imzası ile Bakanlıktan gelen cevaba göre, görev alanına giren hizmetlerin etkin ve verimli bir şekilde yerine getirebilmesi ve halka daha iyi hizmet sunabilmek için merkez ve taşra teşkilatlarında görev yapacak meslek gruplarına göre personel sayılarının belirlenmesine yönelik norm kadro çalışması yapılıyor.

Ayrıca cevapta, bu kapsamda su ürünleri hizmetlerinin yerine getirilmesi için gerekli olan su ürünleri mühendislerinin bütçe ve kadro durumuna göre Bakanlıkta istihdamlarının sağlanacağı ve söz konusu meslek mensuplarının kamuda istihdam edilecekleri kurumun, sadece Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı olmayıp mesleklerinin görev alanına uygun diğer Bakanlıklarda da istihdam imkânı bulunduğu belirtildi.

Halen 806 su ürünleri ve balıkçılık teknolojisi mühendisi çalışıyor

Açıklamada, Bakanlığın Merkez ve Taşra Teşkilatında 2013 yılı başı itibariyle kadrolu 685 ve sözleşmeli 121 olmak üzere toplam 806 Su Ürünleri ve Balıkçılık Teknolojisi Mühendisi görev yaptığı belirtildi.

2012 de en çok veteriner hekim alındı

Cevaba göre, Bakanlıkta 2012 yılı içerisinde, 20 Balıkçılık Teknolojisi Mühendisi, 160 Gıda Mühendisi, 1048 Ziraat Mühendisi, 13 Harita Mühendisi, 1656 Veteriner Hekim, 4 Şehir Plancısı ve 77 Su Ürünleri Mühendisi olmak üzere toplam 2.978 sözleşmeli personel istihdam edildi.

Ayrıca kamuda personel istihdamının hizmetin gereği, kadro ve bütçe imkânlarına göre yapılmakta olduğu belirtilerek, 2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Bakanlığa verilecek olan açıktan atama kontenjanı dâhilinde su ürünleri mühendisi ve balıkçılık teknolojisi mühendisi alımı planlandığı ifade edildi.

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.