logo yeni

SAĞLIK ÖZRÜNDEN ATAMA YAPILMAMASINA İPTAL GELDİ

Aktif . Yayınlanma Atama ve Yerdeğiştirme

Mardin İlinde İl Eğitim Denetmen Yardımcısı olarak görev yapan personelin, Düzce iline sağlık özrüne bağlı olarak atamasının gerçekleştirilmesi amacıyla 03/10/2011 tarihinde yapmış olduğu başvurunun reddine ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı işleminin iptali amacıyla açılan davada, mahkeme Bakanlığın işleminin iptaline karar verdi.

Dava dilekçesinde, Anayasa’nın 12. maddesinin, “Herkes, kişiliğine bağlı, dokunulmaz, devredilmez, vazgeçilmez temel hak ve hürriyetlere sahiptir. Temel hak ve hürriyetler, kişinin topluma, ailesine ve diğer kişilere karşı ödev ve sorumluluklarını da ihtiva eder” hükmüne dikkat çekilerek, davacının, Düzce Tıp Fakültesi’nde tedavisine devam edilen ve bakıma muhtaç olan annesine bakmak için sağlık özründen faydalanmak istediği, sağlık özrü ile ilgili talebinin reddedilmesinin gerek evrensel hukuk ilkeleriyle gerekse kamu yararı ve hizmet gereklerine yönelik idare hukuku ilkeleriyle örtüşmediği, tesis edilen işlemin hukuka ve mevzuat hükümlerine aykırı olduğu gerekçesiyle iptali istenmişti.

Mahkeme, Davacının annesinin sürekli yakın bakım gerektirmesi ve başkasının yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremeyeceği yönünde sağlık kurulu raporu bulunmasını gerekçe göstererek Bakanlığın sağlık özrünü dikkate almadan atama talebini reddetmesi işlemini iptal etti.

Karar örneği:

saglik ozru meb1

saglik ozru meb2

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.