logo yeni

217 SAYILI KHK KAPSAMI VE ANLAMI

Aktif . Yayınlanma Atama ve Yerdeğiştirme

217khkGerek 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda gerekse diğer bazı personel yönetmeliklerinde “217 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında olan kurumlar” ifadesi ile bu kapsamdaki personel hakkında uygulanacak hukuk kuralları belirlenmektedir.

217 sayılı KHK nedir?

217 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Devlet Personel rejiminin temel ilke ve politikasının yürütülmesinde görevli ve yetkili olan Devlet Personel Başkanlığının kuruluş ve görevleri ile ilgili  esasları düzenleyen Kanun Hükmünde Kararnamedir.

Bir Devlet memurunun ya da eşinin söz konusu kararnamenin kapsam maddesinde sayılan kurumlarda ya da dışında çalışıyor olması, bazı haklardan yararlanmasını veya yaralanmamasını etkilemektedir.

217 sayılı KHK kapsamına atıf yapan düzenlemeler

Torba Kadro

Memurlar arasında torba kadro olarak ta bilinen, 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesi B bendinden faydalanmak için gerekli olan süreler arasında “  217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesi kapsamına dâhil kurumlarda fiilen çalışılan süreler” de sayılmaktadır. Dolayısıyla bu kapsamdaki kurumlarda çalışmış olmak torba kadro atamaları için bir avantaj sağlamaktadır.

Kurumlararası naklen atama

657 sayılı Kanunun 74 üncü maddesi ile , 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesi kapsamına giren kurumlarla 657 sayılı Kanuna tabi kurumlar arasındaki nakillerde de 74 üncü maddenin uygulanacağı hüküm altına alınmıştır.

Mecburi hizmet yükümlülüğünün devri

657 sayılı Kanunun 224 üncü maddesi gereğince, mecburi hizmet yükümlülüğünün 217 sayılı KHK’nin 2 nci maddesinin a, b, d fıkraları kapsamına giren kurumlar arasında devri mümkün bulunmaktadır.

Yer değiştirme Yönetmelikleri

Bazı kurumların atama ve yer değiştirme yönetmeliklerinde eş durumu özründen faydalanarak yer değiştirme ataması yapabilmek için, eşin 217 sayılı KHK’nin 2 nci maddesi kapsamındaki kurumlarda çalışıyor olması şart koşulmuştur. Bu bakımdan özellikle eş durumu nedeniyle yer değiştirme talebinde bulunan memurlar için 217 sayılı KHK kapsamına hangi kurumların girdiği önem arz etmektedir.

217 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamındaki kurumlar nelerdir?

Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Kapsam başlıklı 2 nci madesinde sayılan kurumlar şunlardır:

“a) Genel bütçeye dahil dairelerle, katma bütçeli idareler ve bunlara bağlı kuruluşlar,

b) İl Özel İdareleri ve belediyeler, bunların birlikleri ve bunlara bağlı iktisadi müesseseler, işletmeler,

c) İktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları ve bunların müesseseleri, bağlı ortaklıkları ve iştirakleri,

d) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları dışında kalan ve kamu fonu kullanan, özel kanunlarla veya bunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulan kamu kuruluşları ve bu nitelikteki bankalar ve bunların en az sermayesinin yarısından fazlasına iştirak suretiyle kurdukları müessese, ortaklık ve iştirakler,

e) Döner sermayeli kuruluşlar ile özel kanunlarla kurulan fonlar ve kefalet sandıkları.

Askeri kurum ve kuruluşların 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile ek ve değişikliklerine tabi personeli bu Kanun Hükmünde Kararnamenin kapsamı dışındadır.”

Bu hükme rağmen, genel teşkilat yapılanması içinde ayrıksı bir yapısı olup, diğer kamu  kurumlarına benzemeyen bazı kurumların 217 sayılı KHK kapsamında olup olmadığı hususunda tereddütler yaşanmaktadır. Bu tereddütler Devlet Personel Başkanlığının verdiği görüşlerle giderildiğinden söz konusu görüşleri yararlanabilmeniz amacıyla, sitemizin Devlet Personel Başkanlığı görüşleri-Diğer Konular bölümüne eklemiş bulunmaktayız.

Örnek görüşler:

*Türkiye Halk Bankası A.Ş. nin 217 sayılı KHK kapsamına girip girmediği

*Aselsan A.Ş. nin 217 sayılı KHK kapsamına girip girmediği

*Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun 217 sayılı KHK kapsamına girip girmediği

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.