logo yeni

BECAYİŞTE, BİR MEMURUN İPTAL TALEBİ DİĞERİNİN ATAMASINI ETKİLEMEMELİ

Aktif . Yayınlanma Atama ve Yerdeğiştirme

Karşılıklı yer değiştirme talebinde bulunan ve bu talepleri ilgili kurum tarafından kabul edilerek atamaları gerçekleştirilen memurlardan birinin atamasının iptalini istemesi üzerine, diğer memurun atamasının da iptal edilmesi hukuka ve hakkaniyete uygun bulunmadı.

Becayiş yoluyla ataması gerçekleşen memurlardan, birinin atama işleminin iptalini istemesi üzerine diğer memurun da atamasının iptal edilmesi üzerine, talebi olmadan ataması iptal edilen kişi tarafından açılan davada, mahkeme işlemin yürütülmesinin durdurulmasına karar verdi.

Davaya bakan Mahkeme, karşılıklı yer değiştirme talebi üzerine yer değiştirme işleminin tesis edilmesinde davacının hilesi ya da yalan beyanının bulunmadığını, idarenin söz konusu becayiş talebini uygun bulduğu, becayişe katılan diğer kişinin işlemin tesis edilmesinden sonra yaptığı yeni bir irade açıklamasının karşılıklı olarak iradenin bozulduğu anlamına gelmeyeceği ve davacının iyi niyetinin korunması gerektiği düşüncesinden hareketle, dava konusu işlemde hukuka ve hakkaniyete uygunluk bulmadı.

Mahkeme Kararında, “Sakatlığı yetkili makamlarca tespit edilene kadar hukuka uygun olduğu kabul edilen bir işlemin kişiler bakımından doğurduğu sübjektif hukuki sonuçların ve oluşan yeni statülerin de olduğunun kabulü gerekir. Aksi düşüncenin idari istikrar ve idari işlemlerin doğruluğu, bir başka deyişle Devletin güvenirliği ilkeleriyle bağdaşmayacağı, idare ve toplum yaşantısında kargaşaya sebep olacağı ve bu durumun tüm işlemlerde aranması gereken ortak maksat olan kamu yararı ile çelişeceği aşikardır.” denilerek, isteği dışında becayiş işlemi iptal edilen davacı hakkında yapılan işlemin yürütülmesinin durdurulmasına hükmetti.

Söz konusu Mahkeme Kararı 

becayis1

becayis2

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.