logo yeni

ŞEHİT VE GAZİ YAKINLARI YER DEĞİŞTİRME HAKKINI KULLANAMIYOR MU?

Aktif . Yayınlanma Atama ve Yerdeğiştirme

Kütahya milletvekili Prof.Dr.Alim IŞIK şehit ve gazi eş ve çocukları ile anne, baba ve kardeşlerinin aynı kurum içinde yer değiştirme suretiyle atanma taleplerinin, ilgili Yönetmelik maddesinin dikkate alınmayarak yerine getirilmediği iddialarını Meclis’e taşıdı.

IŞIK önergesinde, Devlet memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına ilişkin Yönetmeliğin Ek 2. Maddesinde “Terör eylemleri etkisi ve sebebiyle şehit olan veya çalışamayacak derecede malul olan ya da malul olup da çalışabilir durumda olan kamu görevlileri ile er ve erbaşların, Devlet memuru olarak görev yapan eş ve çocukları ile anne, baba ve kardeşlerinin baba ve kardeşlerinin; çalıştıkları kurum veya kuruluşların hizmet birimleri olan yerlere münhasır olmak üzere, aynı kurum içinde yer değiştirme suretiyle atanma talepleri, bu durumlarının ilgili makamlarca belgelendirilmiş olması kaydıyla, kadro imkânları da dikkate alınmak suretiyle bu Yönetmelikteki kısıtlayıcı hükümlere bakılmaksızın öncelikle yerine getirilir.“ hükmüne vurgu yaptı.

Ancak anılan yasal düzenleme ile şehit ve gazi eş ve çocukları ile anne, baba ve kardeşlerinin aynı kurum içinde yer değiştirme sureti ile atanma talepleri yönetmelikteki kısıtlayıcı hükümlere bakılmaksızın öncelikle yerine getirilmesi mümkün bulunduğu halde bazı şehit kardeşlerinin ya da aile bireylerinin Görevde Yükselme Sınavına tabi tutulmadan kadro taleplerinin yerine getirilmediği belirterek, şu soruları yöneltti:

1. Şimdiye kadar Bakanlığınızca anılan yönetmelik hükümleri doğrultusunda kaç kişiye kadro tahsisi yapılmıştır?

2. Halen kaç şehit kardeşi ya da aile bireyinin bulunduğu kurum içindeki kadrosunun değiştirilmesi yönünde talepleri bulunmaktadır?

3. Görevde yükselme sınavına tabi tutulmaksızın halen çalışmakta olan şehit kardeşleri ya da diğer aile bireylerinin kadro değişildiği taleplerinin yerine getirilmesi konusunda  Bakanlığınızca yürütülen bir çalışma var mıdır?

4. Varsa çalışma ne aşamadadır? Yoksa bu konuda bir çalışma yapılarak yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi sağlanabilir mi?

5. Konuya ilişkin Bakanlığınız görüşü ve 2013 yılı programı nasıldır? 

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.