logo yeni

JGK VE SGK’DAKİ MEMURLARA BECAYİŞ VE YER DEĞİŞTİRME KOLAYLIĞI

Aktif . Yayınlanma Atama ve Yerdeğiştirme

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yönetmelik değişikliği ile, “Jandarma Genel Komutanlığı” ve “Sahil Güvenlik Komutanlığı”nda görevli Devlet memurlarına kurum içi becayiş imkanı getirilirken, eş durumuna dayalı olarak yapılacak yer değiştirmelerde, eşin memur olması zorunluluğu da kaldırıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılan ve Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren “Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında Görevli Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile, bu kurumlarda görevli memurların becayişine ilişkin düzenleme getirilirken, eş durumuna dayalı olarak yapılacak yer değiştirme atamalarında, eşin memur olması zorunluluğu da kaldırıldı.

Söz konusu Yönetmelik

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI VE SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞINDA GÖREVLİ DEVLET MEMURLARININ YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 27/7/2012 tarihli ve 28366 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında Görevli Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“f) Aynı kurumun başka başka yerlerde bulunan aynı sınıftaki memurları, karşılıklı olarak yer değiştirme suretiyle atanmalarını isteyebilirler. Bu isteğin yerine getirilmesi, atamaya yetkili amirin uygun bulmasına bağlıdır.”

Önceki durum: Yönetmelikte bu konuda düzenleme bulunmamaktaydı.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi ile aynı fıkranın (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Aşağıda belirtilen öncelik sırası esas alınarak, hizmet bölgelerindeki zorunlu çalışma süreleri tamamlanmadan memurun isteği üzerine yer değiştirme suretiyle ataması yapılabilir.”

Önceki durum: ( Aşağıda belirtilen öncelik sırası esas alınarak, hizmet bölgelerindeki zorunlu çalışma süreleri tamamlanmadan memurun isteği üzerine yer değiştirme suretiyle atama yapılabilir.)

“b) Eş Durumu: Memurun eş durumuna dayanarak yer değiştirme isteğinde bulunabilmesi için, eşinin 8/6/1984 tarihli ve 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye tabi bir kurumda memur, sürekli işçi, sözleşmeli personel statüsünde görev yaptığını veya özel kanunlarla kurulan kamu kuruluşlarında çalıştığını görev yeri belgesi ile belgelendirmesi gerekir.”

Önceki durum : (Eş Durumu: Memurun eş durumuna dayanarak yer değiştirme isteğinde bulunabilmesi için; eşinin 8/6/1984 tarihli ve 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye tabi bir kurumda memur statüsünde çalıştığını görev yeri belgesi ile belgelendirmesi gerekir.)

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

logokucuk

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.