logo yeni

40 YAŞINDAN SONRA DA ÖĞRETMEN OLUNABİLECEK

Aktif . Yayınlanma Atama ve Yerdeğiştirme

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi eğitim-öğretim kurumlarında usta öğretici olarak görev yaptıktan sonra, 2009 yılında yapılan öğretmen atamalarına ilişkin olarak internet ortamında yapmaya çalıştığı başvurusu, 40 yaşından gün almış olması nedeniyle elektronik sistem tarafından kabul edilmeyen ve idareye yaptığı başvurusu da reddedilen kişi tarafından açılan davada,  ilgilinin başvurusunun kabul edilmemesinde hukuka uyarlık bulunmadı.

4.3.2006 tarih ve 26098 sayılı Resmi Gazete`de Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği`nin 6/1-d maddesine gör, öğretmenliğe ilk defa atanacaklar bakımından “başvuruların ilk günü itibarıyla kırk yaşından gün almış olmak” şartı aranmaktaydı.

6.5.2010 tarih ve 27573 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanarak yürürlüğe giren  Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği, eski yönetmeliği yürürlükten kaldırmış ve atama şartlarında da farklı düzenlemeler öngörmüştü. Yönetmeliğin 11/1-g maddesinde,  öğretmenliğe ilk defa atanacaklar bakımından “başvuruların ilk günü itibarıyla kırk yaşından gün almış olmak” şartı korunmakla birlikte, “Ancak, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (B) bendi kapsamında sözleşmeli öğretmen pozisyonunda hâlen görev yapanlar ile daha önce bu kapsamda en az bir yıl fiilen görev yaptıktan sonra mesleki eğitimde başarılı olup da ayrılmış olanların kadrolu öğretmenliğe başvurularında 40 yaşından gün almamış olmak şartı aranmaz.” hükmü getirilmişti.

Danıştay 12.Dairesinde görülen davaya ilişkin olarak yapılan değerlendirmede, davacı hakkında uygulanan hükmün yürürlükten kaldırıldığı ve yeniden düzenlendiği, ancak idarelerin kamu yararı ve hizmet gereklerini gözeterek, özel atama koşulları belirleyebilecekleri, öğretmenlik mesleğinin niteliği ve ihtiyaç duyduğu dinamizm dikkate alınarak ilk defa öğretmenliğe atanacaklar için 40 yaşından gün almamış olmak koşulunun aramasında hukuka aykırı bir durumun olmadığı belirtildi.

Öte yandan, “1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’nun sistematiği içerisinde usta öğreticilere de yer verildiği ve bu kişilerin Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi eğitim-öğretim kurumlarında eğitim-ğretim hizmetlerinde istihdam edildikleri göz önüne alındığında; Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde usta öğretici olarak görev yapmış ve yapmakta olan kişilerin “40 yaşından gün almamış olmak” koşulunu ilk defa usta öğretici olarak istihdam edildikleri tarih itibariyle taşımalarının yeterli olduğu, sonradan öğretmen olarak atanırken anılan koşul öne sürülerek başvurularının reddedilmesinde hukuka ve hakkaniyete uyarlık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.” denildi.

Bu değerlendirmelerden hareketle, 22.11.2012 gün ve E: 2009/8096, K: 2012/9374 sayı ile verilen Kararda; davacının usta öğretici olarak istihdam edildiği tarih itibarıyla 40 yaş koşulunu taşıyıp taşımadığı araştırılarak işlem tesis edilmesi gerekirken aksi yönde tesis edilen işlemin hukuka uyarlılığının bulunmadığı belirtildi.

Karar gerekçesine bakıldığında, daha önce usta öğreticilik, vekil öğretmenlik ve ücretli öğretmenli yapanların öğretmen olarak atanmak istemeleri halinde, yaş şartı bakımından, söz konusu görevlere başlamış oldukları tarihlerdeki yaşlarına göre hesaplama yapılması gerekeceği sonucuna ulaşılmaktadır.

pdf iconSöz konusu Karar için

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.