logo yeni

calisanlar2 copy

1554 ADET TORPİLLİ MEMUR MU ARANIYOR?

Aktif . Yayınlanma Atama ve Yerdeğiştirme

Kamu Hastaneleri Kurumu'nun, bağlı birimlerine gönderdiği 21.02.2013 tarihli yazıda, birimlere tahsis edilmiş uzman ve büro görevlisi pozisyonlarına nasıl atama yapılacağı belirterek, pozisyonların %70’inin kullanılması konusunda birimlere yetki verilmiş ve istihdam edilecek uzman ve büro görevlileri ile doğrudan genel sekreterlerce sözleşme imzalanacağı ifade edilmişti. (21.02.2013 tarihli yazı için tıklayınız...)

Buna göre, Kamu Hastaneleri Kurumuna bağlı birimlere tahsis edilmiş olan toplam 2220 adet sözleşmeli uzman (1773 adet) ve büro görevlisi (447 adet)pozisyonlarının %70’ine, kamu kurum ve kuruluşlarında memur olarak çalışmakta olanlar arasından atama yapılacak. (2220 pozisyonun illere göre dağılımı için tıklayınız...)

Bu pozisyonlar için öngörülen ücret ve ek ödeme tutarı toplamının, kamu kurum ve kuruluşlarındaki memur maaşlarına göre yüksek olması, memuriyete ilişkin hakların kaybedilmemesi gibi nedenler, çok sayıda memurda Kamu Hastaneleri Kurumuna ait sözleşmeli pozisyonlara geçme isteği uyandırıyor.

Ancak, alınacak personelin nasıl belirleneceği konusunda;

-Özel kriterlerin konulmamış olması,

-Genel kriterleri taşıyanlar arasından yapılacak seçime ilişkin sınav ya da kura gibi bir şartın getirilmemiş olması,

-Tüm yetkinin ilgili birimlerin takdirine bırakılmış olması ve “sözleşmenin genel sekter ile yapılacağı” hususu dışında hiçbir açıklamanın yapılmamış olması

başvuruda bulunacaklar arasından keyfi bir seçimin yapılacağı düşüncesini yaratmakta ve yapılacak atamaları şimdiden şaibeli hale getirmektedir.

Bu pozisyonlara atanmayı cazip kılan bazı hususlar:

Aylıksız izinli sayılma

663 sayılı Kanunu Hükmünde Kararnamenin 32 nci maddesine göre, kamu kurum ve kuruluşlarında memur olarak istihdam edilenlerden uygun niteliklere sahip olanlar, kendilerinin isteği ve kurumlarının muvafakati ile Sağlık Bakanlığına ait bazı pozisyonlarda sözleşmeli statüde istihdam edilebilmekte ve bu şekilde istihdam edilenler kurumlarından aylıksız izinli sayılmaktadırlar.

Aranan şartlar

Uzmanlar için;

-4 yıllık yükseköğrenim mezunu olmak (bölüm şartı aranmıyor),

-Kamu veya özel sektörde en az 3 yıl iş tecrübesine sahip olmak,

Büro görevlileri için;

-En az 2 yıl süreli yüksekokul mezunu olmak (bölüm şartı aranmıyor),

şartları aranacak.

Sözleşme süresi

İşe alınanlarla sözleşmeler 2 veya 4 yıl süreli olarak yapılacak. 

Sözleşme ücreti

Sözleşme ücretleri, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre belirlenen tavan ücret esas alınarak belirlenecek.

2013 yılı ilk 6 ayı için belirlenen sözleşme tavan ücreti  3.435,27.-TL olduğuna göre;

*Uzman için bu miktarın %100’üne kadar,

*Büro görevlisi için bu miktarın %50’sine kadar

aylık sözleşme ücreti ödenebilecek. Sözleşme ücreti her ay peşin ödenecek.

Ek ödeme

Personelin katkısıyla elde edilen döner sermaye gelirlerinden ek ödeme yapılacak. Buna göre;

*Uzman için %125,

*Büro görevlisi için %50

oranlarına kadar ek ödeme yapılabilecek. Yapılacak ödeme miktarı; hastanenin grubu, personelin görevi, eğitim durumu, çalışma şartları ve çalışma süreleri, hizmete katkısı, performansı gibi unsurlar da göz önünde bulundurularak Bakanlıkça belirlenen oranlar dahilinde değişiklik gösterebilecek.

Sözleşmeli personele yapılacak ek ödemeler, çalışmayı takip eden ayın başında yapılacak.

Çalışma süreleri

Sözleşmeli personelin haftalık çalışma süresi emsali Devlet memurları ile aynıdır.

Başka yerde görevlendirme

Sözleşmeli personel ihtiyaç halinde Kurumun ve Bakanlığın merkez teşkilatında süreli olarak görevlendirilebilecek.

logokucuk

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.