logo yeni

ÖĞRENİM ÖZRÜNE DAYALI ATAMALARA SINIR GETİRİLMESİ HUKUKA AYKIRI BULUNDU

Aktif . Yayınlanma Atama ve Yerdeğiştirme

Öğretmenlerin, özür durumuna bağlı iller arası yer değiştirme suretiyle atanmalarına sınır getiren düzenlemeler içer “Özür Durumu Yer Değiştirme Kılavuzu”nun ilgili hükümleri hukuka aykırı bulunarak yürütülmesi durduruldu.

Öğretmenlerin, eğitim özrünü gerekçe göstererek yer değiştirmesine ilişkin taleplerinin reddedilmesi işlemlerine karşı açılan ve kazanılan bireysel davalardan sonra, 27.07.2012 tarihinde yayınlanan 2012 Öğretmenlerin Özür Durumuna Bağlı Yer Değiştirme Kılavuzda “Öğrenim Özrü”nün yer almamasına ilişkin eksik düzenlemenin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemi ile açılan davada, Danıştay 2 nci Dairesi 16.10.2012 tarih ve E:2012/8768 sayılı kararı ile yürütmenin durdurulması kararı verdi.

Danıştay Kararının gerekçesinde, Kılavuz’da öğrenim özrüne yer verilmemesinin Anayasa’nın 42. Maddesi ile güvence altına alınan eğitim-öğretim hakkına, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’nun 49. Maddesinde yer alan düzenlemeye aykırı olduğu, her ne kadar 652 sayılı KHK ile idareye takdir hakkı tanınmış ise de yönetmelikte yer alan öğrenim özrüne kılavuzda yer verilmemesinin normlar hiyerarşisine aykırı olduğu vurgulanarak,  Kılavuzun “İller arasında yer değiştirme başvuruları” başlıklı 7.1.2. maddesinin, Yönetmelikte öngörülmeyen bir sınırlama içermesi ve özür durumundan atanmak isteyen öğretmenlerin özürlerinin bulunduğu yerleşim yerine yakın bir yere atanma taleplerinin hukuken kabul edilebilir bir nedene dayanılmaksızın sınırlanmasında hukuka uyarlık bulunmadığı belirtildi. Söz konusu Karar için tıklayınız…

Danıştayın bu kararı üzerine harekete geçen Türk Eğitim Sen, Milli Eğitim Bakanlığına başvuruda bulunarak 2012 yaz döneminde öğrenim özrü bulunduğu halde yürütmesi durdurulan madde sebebi ile başvuruda bulunamayan öğretmenlere yargı kararı gereği başvuru hakkının verilmesini istedi. Türk Eğitim Sen tarafından yapılan başvuru için tıklayınız…

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.