logo yeni

AİLE BİRLİĞİNİ KORUMAK İÇİN MEMURA ÜCRETLİ İZİN VERİLMESİ

Aktif . Yayınlanma Atama ve Yerdeğiştirme

Başka bir yere atanan memurun aile birimini korumak amacıyla, bulunduğu yere memur olan eşinin de atanmasının sağlanması, bunun mümkün olamaması halinde ise atamanın yapılmış olduğu yere göre ücretli veya ücretsiz izin verilmesi de söz konusudur.

Memurların yeniden veya yer değiştirme suretiyle atanmalarında, aile birimini muhafaza etmek için gerekli tedbirlerin alınmasının Anayasal ve yasal bir zorunluluk olması nedeniyle, eşlerin ikisinin de memur olması ve farklı kurumlarda görev yapmaları halinde, kurumlar arasında gerekli koordinasyonun sağlanarak memur olan diğer eşin de isteği halinde eşinin atandığı yere atanmasının sağlanması gerekir.

Bu atama, kurum içi naklen atama yoluyla sağlanabileceği gibi, kurumlar arası atama şeklinde de gerçekleştirilebilir.

Yer değiştirme suretiyle atanmaya tabi memurun atandığı yerde, kurum içi ve kurumlar arası yollarla   eşinin atanacağı herhangi bir kurumun bulunmaması ya da kurum bulunmakla birlikte niteliğine uygun münhal bir görev bulunmaması halinde, ilgili memurun da talep etmesi halinde, eşinin görev süresi ile sınırlı olmak üzere kendisine izin verilir.

Bu şekilde izin verilen memurlardan,  eşleri kalkınmada 1 nci ve 2 nci bölgelerde görevli olanlara ücret ödenirken,  diğer bölgelerde görevli olanlara ise ücret ödenmez.

Ücretli izin verileceklerin, aylık ve diğer ödemelerine karşılık olarak, aylık (taban ve kıdem aylığı dahil), ek gösterge, zam ve tazminatlarının kanuni kesintiler düşüldükten sonraki net miktarının, eşleri;

-Kalkınmada 1 inci derecede öncelikli yörelerde görevli olanlara % 50'si,

-Kalkınmada 2 nci derecede öncelikli yörelerde görevli olanlara % 25'i,

kurumlarınca kadro tasarrufundan ödenir.

Ücretli  ve ücretsiz izin süresi, memuriyet boyunca 4 yılı hiç bir surette geçemez. Eşlerinin görevlendirme süresi boyunca kadroları saklı tutulur; kademe ilerlemesi, emeklilik ve diğer bütün hakları ve yükümlülükleri devam eder. Ancak ücretsiz izin verilenlerin bu sürelerinin emeklilikten sayılabilmesi için kesenek ve kurum karşılıklarının her ay kendileri tarafından T.C. Emekli Sandığına yatırılması gerekir.

logokucuk

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.